Vooronderzoek nr. 3 | Archeologie | Inventarisatie arbeidsvoorwaarden archeologie, op basis van een enquête onder de beroepsgroep | Juni 2023 | F. Tomas, docent/onderzoeker Hogeschool Saxion

Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.

Vooronderzoek nr. 3 | Archeologie | Inventarisatie arbeidsvoorwaarden archeologie, op basis van een enquête onder de beroepsgroep | Juni 2023 | F. Tomas, docent/onderzoeker Hogeschool Saxion

Inventarisatie arbeidsvoorwaarden
a

Magazine made for you.