Vooronderzoek nr. 1 | Beeldende Kunst | Een Collectieve Selfie: Beeldende Kunst in cijfers | Juni 2019 | BKNL, Berenschot

Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.

Vooronderzoek nr. 1 | Beeldende Kunst | Een Collectieve Selfie: Beeldende Kunst in cijfers | Juni 2019 | BKNL, Berenschot

Een Collectieve Selfie
a

Magazine made for you.