Vooronderzoek 2 | Eindrapportage Cao-benchmark en onderzoek arbeidsvoorwaarden Nederlandse filmfestivals | Juli 2023 | Berenschot

Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.

Vooronderzoek 2 | Eindrapportage Cao-benchmark en onderzoek arbeidsvoorwaarden Nederlandse filmfestivals | Juli 2023 | Berenschot

Eindrapportage CAO-benchmark en arbeidsvoorwaarden
a

Magazine made for you.