Vooronderzoek 2 | Beeldende Kunst | Onderzoek Kunstmarkt 2021 | Januari 2022 | NGA en NVKB

Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.

Vooronderzoek 2 | Beeldende Kunst | Onderzoek Kunstmarkt 2021 | Januari 2022 | NGA en NVKB

Onderzoek Kunstmarkt 2021
a

Magazine made for you.