Vooronderzoek 1 | Rapport Uitkomsten benchmark Nederlandse filmfestivals | April 2023 | Berenschot

Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.

Vooronderzoek 1 | Rapport Uitkomsten benchmark Nederlandse filmfestivals | April 2023 | Berenschot

Rapport uitkomsten benchmark
a

Magazine made for you.