Vergoeding Tag

Onderzoek naar vergoede en niet-vergoede activiteiten van kunstprofessionals in cultuureducatie en amateurkunst

Ontwerp: Grafisch Geluk

Als zelfstandige of freelancer in cultuureducatie en amateurkunst is het soms lastig om in te schatten voor welke activiteiten je bij opdrachten nu wel een financiële vergoeding krijgt en voor welke niet. Hoe zit dat bijvoorbeeld bij jou als je een repetitie voor een koor of muziekgezelschap voorbereidt? Of een les of cursus? Krijg je reistijd vergoed? En ga je in je eigen tijd naar vergaderingen of vallen die binnen je betaalde uren? 

Om zicht te krijgen op de betaalde en niet-betaalde werkzaamheden in werkenden in opdracht binnen cultuureducatie en amateurkunst, moedigen we je aan om deze vragenlijst in te vullen. 

De vragenlijst is een initiatief van opdrachtgevers, werkgevers- en werknemersorganisaties en andere belangenorganisaties voor kunstprofessionals en van Platform ACCT (Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst). Samen werken wij aan een sterkere arbeidsmarktpositie voor werkenden in de culturele en creatieve sectoren, bijvoorbeeld door adviestarieven op te stellen.

Je kunt de vragenlijst volstrekt anoniem invullen. We bedanken je alvast heel hartelijk voor je medewerking.

Vul nu de vragenlijst in!

https://nl.surveymonkey.com/r/8MBHXHT

Ketentafel Marketing en Communicatie ontwikkelt richtlijntarieven voor freelance marcom werkzaamheden

Foto: Cultuurmarketing

Op initiatief van Cultuurmarketing en Platform ACCT werkt een groep van 12 zzp’ers en opdrachtgevers aan het ontwikkelen van richtlijntarieven voor freelance marketing en communicatiewerkzaamheden. Een update.

In oktober 2022 is de ketentafel ‘marketing- en communicatieprofessionals in cultuur’ van start gegaan. De ketentafels zijn onderdeel van het programma fairPACCT dat gefinancierd wordt door het ministerie van OCW. Het doel van fairPACCT is om de Fair Practice Code te vertalen naar concrete hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden in de praktijk.

Start van de ketentafel

De start van de ketentafel ‘marketing- en communicatieprofessionals in cultuur’ vormde een onderzoek over uurtarieven van freelance marketing en communicatieprofessionals door Cultuurmarketing. De resultaten maken duidelijk dat er grote verschillen bestaan tussen uurtarieven, dat er door opdrachtgevers weinig rekening wordt gehouden met het aantal jaar ervaring dat een zzp’er meebrengt en dat er behoefte is aan richtlijnen die rekening houden met onder andere werkervaring, het soort werkzaamheden en de omvang van marketing- en communicatieopdrachten.

Totstandkoming van richtlijntarieven

De ketentafel bestaat uit twaalf deelnemers die zich onder leiding van voorzitter Joan Nunnely de opdracht hebben gesteld deze richtlijnen te ontwikkelen. Inmiddels hebben er drie bijeenkomsten plaatsgevonden en is er het nodige onderzoek gedaan om mee te nemen in de totstandkoming van de richtlijntarieven.

Het blijkt dat achter de intentie om freelancers die marketing- en communicatieopdrachten uitvoeren voor de culturele en creatieve sector eerlijk te vergoeden, een aantal oorzaken schuilgaan die ervoor zorgen dat dit niet altijd lukt. Cultuurmarketing heeft deze oorzaken uiteengezet.

“Freelance talk: op weg naar richtlijntarieven”

Wil je graag meer weten over de ketentafel en de onderzoeken die zijn uitgevoerd? Op 17 april organiseert Cultuurmarketing in samenwerking met fairPACCT een online bijeenkomst waarin deelnemers van de ketentafel een update geven van het proces en in gesprek gaan over de resultaten van bovenstaande onderzoeken. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.

Popsector presenteert rapport over inkomenskloof tussen inzet en inkomsten popmuzikanten

Foto: Joris Brouwer

De ketentafel popmusici presenteerde vandaag op ESNS 2023, na een jaar onderling overleg, een analyse van de inkomenskloof tussen de actuele gages en een passend en eerlijk honorarium (fair pay) voor popmuzikanten. Dit gebeurde in het panel Faire Gages in de Popsector met fairPACCT programmamanager Noud van de Rhee, Pien Feith van Friendly Fire B.V., Rita Zipora van BAM! Popauteurs, Jolanda Beyer van Patronaat en Will Maas namens Kunstenbond, onder leiding van moderator Oscar Kocken.

Conclusie van de analyse: per jaar is er € 7,8 miljoen méér nodig voor fair pay. De analyse en het bijbehorende rapport, De kloof tussen inzet en inkomsten van popmuzikanten, werden uitgevoerd door adviesbureau Berenschot. Staatssecretaris Gunay Uslu nam ter afsluiting van het panel het rapport in ontvangst.

Het rapport omvat onder andere “een online instrument in de testfase dat antwoord geeft op hoe je tot een fair tarief komt dat passend is bij de carrière-fase van een artiest/act én tegelijk ook past bij hoe de popsector werkt” (VNPF). Niet alleen worden met dit rapport de contouren van een honorariumrichtlijn voor optredende muzikanten zichtbaar, maar ontstaat er ook inzicht in de stappen die nog moeten worden gezet om fair pay binnen de sector te realiseren.

a

Magazine made for you.