Programma Tag

Mijlpaal ketentafels programma Verbetering Arbeidsvoorwaarden

Deze maand is een belangrijke mijlpaal gehaald binnen het programma Verbetering Arbeidsvoorwaarden en Collectieve Afspraken. Drie jaar lang helpen we jaarlijks zes overlegtafels op weg en begeleiden de deelnemers naar het maken van concrete afspraken over onder meer honorering. Eerder dit jaar maakten de sectoren popmuziek, archeologie, amateurkunst/kunsteducatie en Film/AV in verschillende snelheden een veelbelovende start. Eind juni voegden zich nog twee sectoren bij de koplopers, namelijk de freelance musici Klassiek (zie foto) en de ontwerpsector. Bij deze laatste sector is nog sprake van voorbereidend onderzoek waartoe een begeleidingscommissie bijeen kwam. Deze groep heeft echter de potentie om uit te groeien naar een ketentafel. Diezelfde situatie bestaat ook bij de beroepsfotografen. En met een aftrap voor een ketentafel voor letterenorganisaties op 11 juli ligt het programma ruimschoots op koers wat het realiseren van zes tafels in 2022 betreft.

Ook zijn de eerste onafhankelijk voorzitters benoemd. Henk Koster (zelfstandig adviseur en nu directeur SIKB) heeft de hamer opgepakt bij de archeologen en bij de Amateurkunst/Kunsteducatie vervult Bertien Minco (zelfstandig adviseur en nu directeur Kamp Westerbork) deze rol. Achter de schermen vinden verkenningen plaats met de beeldende kunst, marketing-communicatieprofessionals en mediawerkenden.

“steeds meer rode draden aan het licht”

Zoals gezegd;

er zijn verschillende snelheden. Soms is nog aanvullend onderzoek vereist, soms is het nog zoeken om de juiste partijen te vinden en binden. Maar het commitment in de diverse sectoren om tot meer professionalisering en regulering van Fair Practice thema’s te komen is overal groot en verdient veel waardering. Ook komen steeds meer rode draden aan het licht van thema’s die bij diverse tafels spelen. Daarom is het voornemen ontstaan om op enkele dilemma’s of best practices inspiratiesessies te organiseren voor leden van ketentafels en klankbordgroepen die daarbij horen. Op 3 november organiseert Platform ACCT het jaarlijkse event dat dit jaar in het teken staat van dit programma. Ook een prachtige gelegenheid om je te laten inspireren en lotgenoten te bevragen.

a

Magazine made for you.