Survey-rapport | Fotografie | ‘Een scherper plaatje: Niet vergoede werkzaamheden fotografen’ | April 2024 | Social Finance Matters

Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.

Survey-rapport | Fotografie | ‘Een scherper plaatje: Niet vergoede werkzaamheden fotografen’ | April 2024 | Social Finance Matters

Een scherper plaatje
a

Magazine made for you.