Ketentafel Marketing en Communicatie ontwikkelt richtlijntarieven voor freelance marcom werkzaamheden

Foto: Cultuurmarketing

Op initiatief van Cultuurmarketing en Platform ACCT werkt een groep van 12 zzp’ers en opdrachtgevers aan het ontwikkelen van richtlijntarieven voor freelance marketing en communicatiewerkzaamheden. Een update.

In oktober 2022 is de ketentafel ‘marketing- en communicatieprofessionals in cultuur’ van start gegaan. De ketentafels zijn onderdeel van het programma fairPACCT dat gefinancierd wordt door het ministerie van OCW. Het doel van fairPACCT is om de Fair Practice Code te vertalen naar concrete hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden in de praktijk.

Start van de ketentafel

De start van de ketentafel ‘marketing- en communicatieprofessionals in cultuur’ vormde een onderzoek over uurtarieven van freelance marketing en communicatieprofessionals door Cultuurmarketing. De resultaten maken duidelijk dat er grote verschillen bestaan tussen uurtarieven, dat er door opdrachtgevers weinig rekening wordt gehouden met het aantal jaar ervaring dat een zzp’er meebrengt en dat er behoefte is aan richtlijnen die rekening houden met onder andere werkervaring, het soort werkzaamheden en de omvang van marketing- en communicatieopdrachten.

Totstandkoming van richtlijntarieven

De ketentafel bestaat uit twaalf deelnemers die zich onder leiding van voorzitter Joan Nunnely de opdracht hebben gesteld deze richtlijnen te ontwikkelen. Inmiddels hebben er drie bijeenkomsten plaatsgevonden en is er het nodige onderzoek gedaan om mee te nemen in de totstandkoming van de richtlijntarieven.

Het blijkt dat achter de intentie om freelancers die marketing- en communicatieopdrachten uitvoeren voor de culturele en creatieve sector eerlijk te vergoeden, een aantal oorzaken schuilgaan die ervoor zorgen dat dit niet altijd lukt. Cultuurmarketing heeft deze oorzaken uiteengezet.

“Freelance talk: op weg naar richtlijntarieven”

Wil je graag meer weten over de ketentafel en de onderzoeken die zijn uitgevoerd? Op 17 april organiseert Cultuurmarketing in samenwerking met fairPACCT een online bijeenkomst waarin deelnemers van de ketentafel een update geven van het proces en in gesprek gaan over de resultaten van bovenstaande onderzoeken. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.

a

Magazine made for you.