Praktijkinstrument nr. 4 | Film/AV | Leidraad veilig en gezond werken AV-sector versie 1.0 | April 2024

Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.

Praktijkinstrument nr. 4 | Film/AV | Leidraad veilig en gezond werken AV-sector versie 1.0 | April 2024

Leidraad veilig en gezond werken
a

Magazine made for you.