Praktijkinstrument nr. 3 | Letterenorganisaties | Richtlijn Starttarieven optredende auteurs en (spoken word) artiesten. December 2023.’ | HTH, PPMC

Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.

Praktijkinstrument nr. 3 | Letterenorganisaties | Richtlijn Starttarieven optredende auteurs en (spoken word) artiesten. December 2023.’ | HTH, PPMC

Richtlijn Starttarieven
a

Magazine made for you.