Praktijkinstrument nr. 3 | Film/AV | Van loon naar ZZP-starttarief | Oktober 2023 | Berenschot

Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.

Praktijkinstrument nr. 3 | Film/AV | Van loon naar ZZP-starttarief | Oktober 2023 | Berenschot

Van loon naar ZZP-starttarief
a

Magazine made for you.