Praktijkinstrument nr. 2 | Popmusici | Online Rekentool, bepaling carrièrefase popmusici | November 2023 | Ipsis

Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.

Praktijkinstrument nr. 2 | Popmusici | Online Rekentool, bepaling carrièrefase popmusici | November 2023 | Ipsis

Rekentool
a

Magazine made for you.