Praktijkinstrument nr. 3 | Kunstprofessionals in Cultuureducatie en Amateurkunst | Online tarieventool | Februari 2024 | Ipsis

Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.

Praktijkinstrument nr. 3 | Kunstprofessionals in Cultuureducatie en Amateurkunst | Online tarieventool | Februari 2024 | Ipsis

Tarieventool
a

Magazine made for you.