Praktijkinstrument nr. 2 | Freelance Klassieke Musici | ‘Online Rekentool fair pay voor freelance klassieke musici. November 2023’. | KNYFE

Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.

Praktijkinstrument nr. 2 | Freelance Klassieke Musici | ‘Online Rekentool fair pay voor freelance klassieke musici. November 2023’. | KNYFE

Rekentool
a

Magazine made for you.