Praktijkinstrument nr. 2 | Archeologie | Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden archeologie | Notitie 1: Contractvorm en contractduur | Mei 2024

Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.

Praktijkinstrument nr. 2 | Archeologie | Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden archeologie | Notitie 1: Contractvorm en contractduur | Mei 2024

Notitie 1: Contractvorm en contractduur
a

Magazine made for you.