Praktijkinstrument nr. 1 | Popmusici | ‘Rapport “De kloof tussen inzet en inkomsten van popmuzikanten” | Berenschot

Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.

Praktijkinstrument nr. 1 | Popmusici | ‘Rapport “De kloof tussen inzet en inkomsten van popmuzikanten” | Berenschot

a

Magazine made for you.