Praktijkinstrument nr. 1 | Letterenorganisaties | Bijlage 2 | Indexering loongebouw Cao T&D, juli 2023 | AWVN

Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.

Praktijkinstrument nr. 1 | Letterenorganisaties | Bijlage 2 | Indexering loongebouw Cao T&D, juli 2023 | AWVN

Functiehandboek
a

Magazine made for you.