Praktijkinstrument nr. 1 | Film/AV | Begrippenkader AV-sector versie 1.0 | December 2023

Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.

Praktijkinstrument nr. 1 | Film/AV | Begrippenkader AV-sector versie 1.0 | December 2023

Begrippenkader
a

Magazine made for you.