Praktijkinstrument nr. 1 | Beeldende Kunst | Richtlijn Kunstenaarshonoraria | November 2023 | BKNL

Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.

Praktijkinstrument nr. 1 | Beeldende Kunst | Richtlijn Kunstenaarshonoraria | November 2023 | BKNL

Richtlijn Kunstenaarshonoraria
a

Magazine made for you.