Praktijkinstrument 1 | Fotografie | Rapport ‘De waarde van professionele fotografie’ | April 2024 | FOTODOK en Flowerdales

Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.

Praktijkinstrument 1 | Fotografie | Rapport ‘De waarde van professionele fotografie’ | April 2024 | FOTODOK en Flowerdales

Rapport 'De waarde van professionele fotografie'
a

Magazine made for you.