Praktijkinstrument 1 | Digitale Cultuur | ‘Referentiekader tarieven Digitale Cultuur’ | April 2024 | Social Finance Matters

Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.

Praktijkinstrument 1 | Digitale Cultuur | ‘Referentiekader tarieven Digitale Cultuur’ | April 2024 | Social Finance Matters

Referentiekader tarieven Digitale Cultuur
a

Magazine made for you.