Powerpoint | Presentatie praktijkinstrumenten fairPACCT | Stakeholdersbijeenkomst 27/11/23

Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.

Powerpoint | Presentatie praktijkinstrumenten fairPACCT | Stakeholdersbijeenkomst 27/11/23

Presentatie praktijkinstrumenten
a

Magazine made for you.