Over fairPACCT

Home » fairPACCT

Over fairPACCT

Het programma fairPACCT is gericht op het concretiseren van fair pay en fair practice in diverse deelsectoren in de culturele en creatieve sector. Denk bijvoorbeeld aan fotografie, archeologie of popmuziek. Per deelsector nemen betrokkenen plaats aan een ketentafel (gesprekstafel). Zij doen samen voorstellen voor betere arbeidsvoorwaarden en ontwikkelen praktijkinstrumenten, zoals tarievenrichtlijnen. De opgedane kennis en ontwikkelde praktijkinstrumenten worden geborgd en gedeeld met de brede culturele en creatieve sector.

Over Platform ACCT

FairPACCT is een programma van Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (Platform ACCT). Samenwerken aan het verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector, dat is het doel van Platform ACCT. Platform ACCT heeft vanaf 2020 een meerjarige projectsubsidie ontvangen van het ministerie van OCW om de arbeidsmarktagenda samen met de sector uit te werken, de Fair Practice Code te concretiseren en de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te verbeteren.

Team

Maak kennis met ons team. Team fairPACCT gaat aan de slag om gesprekstafels (ketentafels) in te richten op weg naar betere arbeidsvoorwaarden en collectieve afspraken.

Partners

Maak kennis met onze partners. Met behulp van hen zetten we ons in voor betere arbeidsvoorwaarden in de culturele en creatieve sector.

FAIRPACCT-ICON-02
Stimuleren van betere arbeidsvoorwaarden en collectieve afspraken
Stimuleren van betere arbeidsvoorwaarden en collectieve afspraken
a

Magazine made for you.