Opwindende updates voor ketentafel Cultuur Marketing en Communicatie 

Foto: Academie van Beedlcreatie

Een Manifest, een Whitepaper en tariefrichtlijnen. De ketentafel Cultuur Marketing en Communicatie heeft belangrijke stappen gezet richting verandering en groei in de sector en gaat een opwindende periode tegemoet. Onafhankelijk voorzitter van de ketentafel. Joan Nunnely, vertelt erover.

“Vrijdag 22 september was een mijlpaal in onze gezamenlijke inspanningen voor de marketing en communicatie binnen de cultuursector. Onze 6e vergadering was een platform waar we onze visie en plannen deelden, en ik ben verheugd de opwindende updates te brengen.”

Het Manifest is klaar voor de wereld!

“Rond 19 oktober zal ons Manifest worden gelanceerd, na grondig overleg en een definitieve GO. Dit Manifest, dat zeven kernpunten bevat, benadrukt de cruciale rol van marketing en communicatie voor deelnemers/publiek, de cultuursector en de maatschappij. We willen samen de aandacht vestigen op de impact die onze sector heeft en zal blijven hebben. Dit is een cruciale stap in de richting van een betere toekomst voor cultuurmarketing- en communicatie.”

Inspirerende praktijkvoorbeelden in de Whitepaper

“In de Whitepaper belichten we zeven inspirerende praktijkvoorbeelden die aantonen dat marketing en communicatie in de cultuursector veel verder gaan dan alleen reclamecampagnes en ticketverkoop. Ze bevorderen vernieuwing, verbinden en maken cultuur toegankelijk voor iedereen. Deze Whitepaper, die volgt op ons Manifest, zal eveneens in oktober 2023 het licht zien.”

“Marketing en communicatie gaan veel verder dan reclamecampagnes en ticketverkoop”

Tariefrichtlijnen en Vernieuwing

“We hebben grote stappen gezet in het definiëren van tariefrichtlijnen met vijf functieniveaus voor verschillende disciplines, maar we realiseren ons dat de huidige cao’s traditioneel en behoudend zijn. Daarom werken we aan een nieuw richtlijnenmodel om de sector te voorzien van passende richtlijnen die bijdragen aan vernieuwing.”

Communicatie en Stakeholdergesprekken

“Ketentafellid Ailing Eelman heeft een uitgebreid communicatieplan opgesteld, en we werken aan een longlist van fondsen, partners en gemeenten om gesprekken te voeren. Deze gesprekken zullen zich richten op ons Manifest, de praktijkvoorbeelden in de Whitepaper en de tariefrichtlijnen. We benadrukken het belang van de “triple A” aanpak: aandacht vragen, aanmoedigen en acceptatie. Het bereiken van het publiek is geen vanzelfsprekendheid.”

Voortgang en evaluatie

“De werkgroepen voor het Manifest, Whitepaper en Tariefrichtlijnen hebben hard gewerkt om in oktober de praktijkinstrumenten gereed te hebben. Dat is gelukt! Daarnaast plannen we nog 2 tot 3 vergaderingen in om de voortgang nauwlettend te volgen en de resultaten van de gesprekken in het veld te evalueren. Daarbij bespreken we ook het fair pay debat in de Tweede Kamer, belangrijk voor onze voortgang. 

 

Dit zijn de belangrijke stappen die we hebben gezet, en we staan aan de vooravond van een opwindende periode voor onze ketentafel MARCOM. Laten we ons blijven inzetten voor verandering en groei in de cultuursector. Bedankt voor de inzet van deze ketentafel!”

a

Magazine made for you.