Oproep aan zelfstandigen in Film/AV culturele producties: vul de vragenlijst over je opdrachtvoorwaarden in

Ontwerp: Grafisch Geluk

Opdrachtwerk in de film/AV-sector is vaak uitdagend en leuk, maar qua opdrachtvoorwaarden is het soms ook een lastige zoektocht. Of je nu acteur bent, in een andere hoedanigheid op de set staat, het script schrijft, kleding ontwerpt, in de postproductie actief bent, of anderszins betrokken bent, overal hebben de opdrachtvoorwaarden grote invloed op hoe jij je werk kunt doen en je carrière vorm kunt geven. Hoe zien jouw opdrachtvoorwaarden eruit? Wat krijg je wel en niet vergoed? Kun jij onderhandelen over de tarieven en andere voorwaarden? Antwoorden op deze vragen helpen om een volwaardig beeld te kunnen vormen van de huidige opdrachtvoorwaarden binnen de film/AV-sector.

Daarom nodigen wij de werkenden van harte uit om deze vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst is een initiatief van de ketentafel Film/AV culturele producties van Platform ACCT, programma fairPACCT, en is bedoeld om beter zicht te krijgen op de opdrachtvoorwaarden voor zelfstandigen die betrokken zijn bij het maken van speelfilms, korte films, documentaires, animatie, series en innovatieve mediaproducties. In de ketentafel zitten stakeholders uit de hele sector bij elkaar om voorstellen en oplossingen uit te werken voor versterking van de positie van zelfstandigen.

 

Waar gebruiken we je input voor?

De uitkomsten van de survey worden gebruikt om handreikingen samen te stellen voor het maken van heldere afspraken tussen jou en je opdrachtgever, voorafgaand aan je opdracht. De handreikingen worden in de loop van 2024 gepubliceerd op de website van Platform ACCT, programma fairPACCT.

 

Goed om te weten:

  • Je reactie is anoniem. Met je antwoorden wordt vertrouwelijk omgegaan.
  • De vragen zijn bedoeld voor zelfstandigen (zzp’ers) betrokken bij culturele producties in film/AV.
  • Invullen kost hooguit een half uur.
  • Je kunt de survey invullen tot en met 9 mei 2024.

We bedanken je alvast heel hartelijk voor je medewerking!

 

De komende handreikingen zijn doorvertalingen van twee eerdere adviezen die de ketentafel in 2023 door Bureau Berenschot liet opstellen: ‘Van loon naar zzp-starttarief‘ en ‘Opdracht Kompas’.

De ketentafel Film/AV culturele producties van Platform ACCT doet via een survey onderzoek naar de opdrachtvoorwaarden voor zelfstandigen die werken in de Nederlandse film- en AV-sector. Graag vraagt de ketentafel alle fairPACCT nieuwsbrieflezers om, wanneer relevant, deze survey te delen binnen hun netwerk of achterban.

 

a

Magazine made for you.