Op weg naar fair practice voor interdisciplinaire praktijken tussen kunst en technologie

Foto: Wikimedia

Deze week komen de deelnemers van de nieuwe ketentafel Digitale Cultuur voor het eerst bij elkaar! Werkenden, werkverleners, intermediairs, deskundigen en vertegenwoordigers van vakopleidingen en kennisinstituten gaan aan de slag met het concretiseren van de fair practice code op het gebied van nieuwe technologieën, nieuwe media, games en het virtuele domein.

Onderzoek, experiment en innovatie aan de basis

Bij digitale cultuur gaat het om een divers en interdisciplinair veld. De presentatievormen en media binnen de deelsector betreffen video, licht, geluid, geur, games, screen-based media en interactie, interactieve fysieke games, performance, installaties, etc. Daarbij worden alle zintuigen aangesproken, het werk is om te zien, te horen, te ruiken en te voelen. Kenmerkend is dat er niet slechts gebruik wordt gemaakt van technologie, maar dat de maker zich kritisch en onderzoekend opstelt ten opzichte van technologie. In deze sector wordt onze digitale samenleving bevraagd en worden andere perspectieven ontwikkeld. Onderzoek, experiment en innovatie staan centraal. 

“Digitale en interdisciplinaire kunstvormen bieden grote kansen voor het vernieuwen en innoveren van creatie.”

Structuur aanbrengen in een divers en interdisciplinair veld

Digitale en interdisciplinaire kunstvormen bieden grote kansen voor het vernieuwen en innoveren van creatie. Tegelijkertijd blijft het moeilijk om een volwaardig beeld te vormen van rechtvaardige arbeidsvoorwaarden voor interdisciplinaire praktijken. Makers hebben vaak een interdisciplinaire praktijk tussen kunst en technologie, waarbij ze binnen verschillende contexten opereren en waarbinnen ze de rol van producent tot performer innemen.

Met deze verschillende contexten en functierollen wordt vaak geen rekening gehouden door opdrachtgevers in hun budget en door makers in hun tarief. De behoeften en gewenste praktijkinstrumenten van de digitale cultuursector en de daarbij horende doelstellingen zullen op de startbijeenkomst uiteen worden gezet. 

a

Magazine made for you.