Onderzoek naar de beroepspraktijk van digitale cultuurkunstenaars en -makers en passende arbeidsvoorwaarden

Ontwerp: Grafisch Geluk

 

Als zelfstandige kunstenaar of maker in de digitale cultuur begeef je je in een diverse en interdisciplinaire deelsector, met een praktijk tussen kunst en technologie, en met werk variërend van concept tot eindproduct. Presentaties van jouw werk kunnen plaatsvinden tijdens evenementen, bij tentoonstellingen of als interactieve programma’s. Vanwege de interdisciplinaire aard van het werk en de verschillende rollen die je daarbij vaak inneemt, van technisch producent tot performer, is de digitale cultuursector complex.

Hoe ziet jouw beroepspraktijk eruit? Welke vergoedingen staan er tegenover jouw werk? Wat zijn jouw inkomstenbronnen? Antwoorden op deze vragen helpen ons om een volwaardig beeld te kunnen vormen van de huidige arbeidsomstandigheden binnen de digitale cultuursector. Én om te kunnen inventariseren welke arbeidsvoorwaarden passend en gewenst zijn. Daarom moedigen wij jou aan om deze vragenlijst* in te vullen.

De vragenlijst is een initiatief van de ketentafel Digitale Cultuur van het programma fairPACCT. Middels deze ketentafel werken digitale cultuurprofessionals samen aan fair pay en fair practice voor werkenden in deze deelsector. Zo is de ketentafel momenteel bezig met het samenstellen van een Fair Practice Guide, waarin wordt aangegeven met welke factoren rekening te houden bij het samenstellen van of onderhandelen over jouw tarieven. De uitkomsten van deze enquête dienen onder andere als input voor het uitwerken van deze Fair Practice Guide.

Deze vragenlijst:

  • is anoniem (én wij gaan zorgvuldig met de resultaten om)
  • kun je het beste op je laptop invullen
  • duurt een kwartiertje om in te vullen
  • is in te vullen tot maandag 25 maart (let op: dit was eerder 18 maart)

We bedanken je alvast heel hartelijk voor je medewerking!

 

Klik hier om de Nederlandstalige versie van de enquête in te vullen.

Click here to go to the English version of the survey. 

 

* Let op: deze vragenlijst is bedoeld voor alle in Nederland gevestigde kunstenaars en makers binnen de digitale cultuursector, die als zelfstandige werken. Digitale cultuur kent de volgende subdisciplines: Art-Science, Audiovisueel, Biohacking, Coding, Databases, Digital Fabrication, Digital storytelling, Games, Hacking, Interactieve Kunst, Online Media, Performance, Postdigital en Productontwikkeling.

a

Magazine made for you.