Presentatie nieuwe ketentafel Jazz/Wereld/Impro tijdens inJazz’, mei 2023

Foto: Pikist

De culturele sector omarmt de Fair Practice Code: uitgangspunten voor een eerlijke en gezonde beroepspraktijk. Maar wat betekent dit voor musici en componisten in de genres jazz, world en improvisatie? Hoe zien de verdienmodellen in de beroepspraktijk er eigenlijk uit en wat is fair pay voor een liveoptreden of compositie?  

“Oog voor de toekomst”

Derde ketentafel muziekprofessionals van start

Binnen FairPACCT zijn pop en klassiek zijn al enige tijd via ketentafels aan de slag. Op 18 april 2023 is de ketentafel Jazz/Wereld/Impro gestart, bestaande uit vertegenwoordigers van musici, componisten, podia, festivals, rechtenorganisaties, impresariaten, vakopleidingen en (omroep) programmeurs. De tafel wil allereerst een onafhankelijk onderzoek laten doen gericht op een adequaat en actueel beeld van deze deelsector. Dit moet dienen als onderlegger bij het ontwikkelen van tariefrichtlijnen voor musici en componisten. Oog voor de toekomst en verschillende bronnen van inkomsten en verdienmodellen zijn hierbij belangrijk, vooral met betrekking tot live/radio&tv /online. Een extra aandachtspunt is de verhouding tussen (opgeleide) muzikanten, verstrekte of gewenste subsidies en de realiteit van de daadwerkelijke arbeidsmarkt. 

Introductie ketentafel bij vakconferentie inJAZZ

Tijdens de vakconferentie van het Buma Cultuur-festival inJazz op vrijdagmiddag 23 juni te Rotterdam presenteert de ketentafel zich voor het eerst aan de beroepsgroep. De ambities en aanpak worden belicht, maar het gaat vooral om het gesprek met de bezoekers: wat zijn de zorgen, wat zijn de kansen, wat mogen fairPACCT en de ketentafel zeker niet over het hoofd zien?  

https://www.injazz.nl/conference/ 

a

Magazine made for you.