Nieuwe ketentafel Beeldende Kunst én eerste praktijkinstrument: geactualiseerde Richtlijn Kunstenaarshonoraria 

Foto: Wikimedia

In oktober 2023 is het startsein gegeven en op 22 maart 2024 is de nieuwe ketentafel Beeldende Kunst gestart. De ketentafel wordt gevormd door leden van (branche)organisaties die al geruime tijd zijn aangesloten bij BKNL (Beeldende Kunst Nederland). Hierin worden alle schakels van de keten beeldende kunst vertegenwoordigd: kunstvakonderwijs, beeldende kunstenaarsorganisaties, galeries, kunstbeurzen, presentatie instellingen en musea. Het Mondriaan Fonds is toehoorder bij de ketentafel. BKNL blijft bestaan als informeel overleg voor met name kennisdeling en belangenbehartiging. 

 

Beoogde activiteiten 
De ketentafel Beeldende Kunst werkt aan het (door)ontwikkelen van praktijkinstrumenten, in het kader van de Fair Practice Code voor de beeldende kunst. Het betreft onder andere onderhoud en verdere actualisering van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria uit 2023 en van de Landelijke Algemene Voorwaarden Kunstopdrachten uit 2015.  De ketentafel wil voorts een bijdrage leveren aan de Collectieve Selfie met een beeld van de sector (4e editie 2019, herijking in 2024). Bij continuering van de ketentafel per 2025 kan het tevens gaan om: werkbijdragen/beroepskostenvergoedingen, (sociaal) veilige werkomgeving plus voorwaarden voor huur en gebruik van ateliers en broedplaatsen.   

 

Eerste praktijkinstrument: geactualiseerde Richtlijn Kunstenaarshonoraria met subsidie 
De geactualiseerde Richtlijn Kunstenaarshonoraria uit 2023, die geldt per 2025, is gemaakt conform de werkwijze bij de fairPACCT ketentafels. Daarom is deze overgenomen door de ketentafel Beeldende Kunst als haar eerste fair pay praktijkinstrument. Het betreft vergoedingen voor kunstenaars bij niet op verkoop gerichte tentoonstellingen en daaraan gekoppelde opdrachten. Het Mondriaan Fonds heeft een subsidieregeling ter tegemoetkoming in de kosten van de bestaande en van de geactualiseerde richtlijn. 

Bekijk hier de geactualiseerde Richtlijn Kunstenaarshonoraria.

 

Meer informatie

FairPACCT ketentafel Beeldende Kunst

(lees verder onder het kopje ‘actueel’ of ‘over de tafel’)

a

Magazine made for you.