Mooie stappen bij ketentafels fairPACCT

Graag houden we je op de hoogte van de voortgang van de diverse ketentafels binnen het programma fairPACCT.

Film AV Productie

In september zijn grote stappen gezet in de deelsector Film AV Productie. Er is de afgelopen tijd veel voorwerk verricht om de juiste partijen uit te nodigen om deel te nemen. Ervaren consultant voor de filmsector Doreen Boonekamp pakt op verzoek van het programma het voorzitterschap op. Alle deelnemers konden zich vinden in de startnotitie met focus op thema’s, doelen en een aanpak en de eerst concrete stappen vooruit zijn gezet. Een hoopvol begin in een complexe omgeving! De ketentafel presenteerde zich aan de sector op het Nederlands Film Festival op 23 september in de NFF Conferentie: Loon naar werken.

Pop, letteren en kunsteducatie/amateurkunst

Verder krijgen dit najaar de tafels in de deelsectoren popmuziek, letteren en kunsteducatie/amateurkunst een vervolg. De sector pop kwam in september bijeen om het voorstel voor een concreet praktijkinstrument door te spreken. Een tipje van de sluier werd al opgelicht tijdens het VNPF Congres | Podia | Festivals op maandag 19 september. De ketentafel verzorgde een voorlichtingssessie voor een geboeid publiek. Bij de literaire festivals wordt een doorstart gemaakt onder leiding van onafhankelijk voorzitter Sylvia Dornseiffer, bij de kunsteducatie/amateurkunst is dat het geval met Bertien Minco (zie foto hieronder).

Nieuw onderzoeksbudget

In september is vanuit het Ministerie van OCW een aanvullende subsidie toegekend, waardoor vanuit het programma nu een ruimer onderzoeksbudget beschikbaar is. Ook kan hulp worden geboden bij sectoren die meer collectiviteit willen organiseren, bijvoorbeeld door het inrichten van een koepel van beroepsverenigingen of een platform dat producten van een ketentafel kan beheren voor de langere termijn.

Meer weten?

Neem dan contact op met programmamanager Noud van de Rhee (noud@platformacct.nl) of programmasecretaris Lydia Jongmans (lydia@platformacct.nl).

a

Magazine made for you.