Ketentafels

Home » Ketentafels

Het programma fairPACCT is gericht op het concretiseren van fair pay en fair practice in diverse deelsectoren in de culturele en creatieve sector.

Per deelsector nemen betrokkenen plaats aan een ketentafel (gesprekstafel). Hierbij gaat het om werkenden, hun eventuele managers, werkverleners, tariefbepalende bemiddelaars en impresario’s, opleidingen, distributeurs, eindexploitanten en vertoners. Het doel van de ketentafels: gezamenlijke voorstellen doen en bij voorkeur collectieve afspraken maken over toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden en het vertalen van de Fair Practice Code naar concrete hulpmiddelen voor toepassing in de praktijk.

 

De ketentafels pakken de meest urgente zaken op. Vooronderzoeken van HTH Research, die in opdracht van Platform ACCT en met behulp van subsidie van het ministerie van OCW zijn uitgevoerd, vormen hierbij veelal de leidraad. Actiepunten die voortkomen uit de meest urgente zaken kunnen betrekking hebben op: (nader) onderzoek, bewustwording, structurele dialoog, instrumenten, borging en handhaving. Bij de te maken praktijkinstrumenten kan gedacht worden aan: goede voorbeelden, begrippenkaders (met definities), handleidingen, honorariumrichtlijnen en voorstellen voor (collectieve) afspraken.

 

De rol van fairPACCT is faciliterend en begeleidend. De ketentafels worden gedurende een jaar, met enige uitloopmogelijkheid, begeleid door team fairPACCT en een (onafhankelijk) voorzitter. Het is de bedoeling dat de sociale dialoog na het eerste jaar tussen de deelnemende partijen zelfstandig wordt voortgezet, zodat de resultaten van een ketentafel geïmplementeerd worden.

ketentafel bijeenkomst
Foto: fairPACCT

Ketentafels

In de diverse deelsectoren zijn betrokkenen aan tafel geschoven om gezamenlijk plannen te maken voor het realiseren van betere arbeidsvoorwaarden. De voortgang wordt per ketentafel in beeld gebracht. 

Op de hoogte blijven?

Wil je graag op de hoogte blijven van alle stappen die er binnen het programma worden gezet richting betere arbeidsvoorwaarden en collectieve afspraken? Meld je hier aan voor de fairPACCT nieuwsbrief. Bekijk hier de eerdere edities van onze nieuwsbrief.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
a

Magazine made for you.