Ketentafel Popmuziek presenteert plannen voor bekostigen fair pay op het CPFE-Congres

Foto: Ben Houdijk

De kloof tussen inzet en inkomsten van popmuzikanten

Op ESNS 2023 presenteerde de ketentafel Popmuziek, na een jaar onderling overleg, een analyse van de inkomenskloof tussen de actuele gages en een passend en eerlijk honorarium (fair pay) voor popmuzikanten. Conclusie van de analyse: per jaar is er € 7,8 miljoen méér nodig voor fair pay. De analyse en het bijbehorende rapport, De kloof tussen inzet en inkomsten van popmuzikanten, werden uitgevoerd door adviesbureau Berenschot. Berenschot concludeerde tevens dat het betreffende bedrag niet op te brengen is binnen de popsector zelf of uit hogere publieksinkomsten. Zo boog de ketentafel zich over de vraag: hoe kunnen we die 7,8 miljoen structureel bekostigen? Op het Congres Podia Festivals Evenementen 2023 (CPFE) van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) en de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) op 18 september werd deze vraag beantwoord.

Is die 7,8 miljoen al boven water?

Tijdens de CPFE-paneldiscussie ‘Hoe staat het met Fair Pay? Is die 7,8 miljoen al boven water?’ presenteerden programmamanager Noud van de Rhee, Jolanda Beyer van Patronaat, Will Maas namens de Kunstenbond en Rita Zipora van BAM! Popauteurs het ketentafelplan om fair pay te bekostigen voor optredende muzikanten bij poppodia en -festivals. In eerste instantie wordt voorgesteld om de inkomsten van popmusici te verhogen middels een percentuele toeslag op alle optredens. Beoogd wordt om deze toeslag door te voeren op de servicekosten, welke doorberekend worden in de ticketprijzen. Dit betekent dat uiteindelijk het publiek zal betalen voor fair pay. De extra inkomsten die binnenkomen via de verhoogde servicekosten worden door poppodia en -festivals afgedragen bij een overkoepelend, nog nieuw op te richten fonds. Het fonds herverdeelt tot slot het geld onder popmuzikanten.

“De inkomsten van popmusici worden verhoogd via de servicekosten”

Haalbaarheidsonderzoek naar ophogen servicekosten en oprichten fonds

Om na te gaan in hoeverre het ophogen van de servicekosten en het oprichten van een fonds reëel is, doet Berenschot een haalbaarheidsonderzoek. Hierin wordt onder andere opgetekend welke rollen vervuld dienen te worden bij het bekostigen van fair pay in de popsector:

  • Publiek: van wie komt het geld?
  • Ticketverkopers: via wie komt het binnen?
  • Beheerder: bij wie wordt het beheerd?
  • Verdeler: door wie wordt het herverdeeld?
  • Popmusici: aan wie komt het toe?

Een bescheiden bedrag

Alvorens er suggesties zullen worden gedaan voor deel te nemen partijen, zal er juridisch onderzoek worden verricht naar de rechtskundige mogelijkheden van het bovengenoemde systeem. Hierbij is het ook van belang om vast te stellen welke criteria gesteld moeten worden aan de beherende partij en aan de verdelende partij.

Bij de afronding van de CPFE-paneldiscussie werden enkele vragen gesteld vanuit de goedgevulde zaal. De meeste prangende vraag: is die 7,8 miljoen niet te laag ingeschat? Hiertoe leggen de panelleden uit dat er nog een indexering plaats moet vinden. Daarnaast zijn enkel bij de VNPF aangesloten poppodia en -festivals meegenomen in het rapport De kloof tussen inzet en inkomsten van popmuzikanten. De 7,8 miljoen euro betreft dus een bescheiden bedrag. In het haalbaarheidsonderzoek wordt daarom extra aandacht besteed aan het aantal popmuzikanten waarvan de inkomsten verhoogd dienen te worden. Naar verwachting wordt het onderzoek over enkele weken afgerond.

a

Magazine made for you.