Ketentafel Popmuziek ontwikkelt tool voor passende gages per carrièrefase

Foto: Austin Neill

De ketentafel Popmuziek buigt zich over de eerlijke beloning van musici die optreden bij podia en festivals. Thema’s die aan de orde komen zijn transparantie in de budgettering van kosten en opbrengsten van zalen, festivals en live acts. Live acts zijn zelfstandige muzikanten, maar ook (sessie)muzikanten die worden ingehuurd door een hoofdartiest. Ketentafeldeelnemers Rita Zipora, bestuurslid van BAM! Popauteurs en electro-songwriter, en Martijn Munk, artist manager bij Day Four Management, vertellen meer over het proces van het ontwikkelen van de carrièrefase tool:

 

De kloof tussen inzet en inkomsten van popmuzikanten

Op ESNS 2023 presenteerde de ketentafel Popmuziek, na een jaar onderling overleg, een analyse van de inkomenskloof tussen de actuele gages en een passend en eerlijk honorarium (fair pay) voor popmuzikanten. Dit gebeurde in het panel Faire Gages in de Popsector met fair PACCT programmamanager Noud van de Rhee, Pien Feith van Friendly Fire B.V., Rita Zipora van BAM! Popauteurs, Jolanda Beyer van Patronaat en Will Maas namens Kunstenbond, onder leiding van moderator Oscar Kocken.

Conclusie van de analyse: per jaar is er € 7,8 miljoen méér nodig voor fair pay. De analyse en het bijbehorende rapport, De kloof tussen inzet en inkomsten van popmuzikanten, werden uitgevoerd door adviesbureau Berenschot. Destijds nam Staatssecretaris Gunay Uslu ter afsluiting van het panel het rapport in ontvangst.

Carrièrefase tool in ontwikkeling

Voor het bepalen van passende gages per carrièrefase van een artiest zijn criteria nodig die popmusici ‘inschalen’ naar de mate waarin ze gevorderd zijn, van amateur tot gearriveerd professional. Daarvoor heeft de ketentafel Popmuziek een tool ontwikkeld. Aan de hand van elf objectieve criteria wordt bepaald in welke fase een artiest/act zich bevindt. Deze tool vormt samen met de grootte van een act en het type show de onderbouwing van de minimum gage-tabel. Na de laatste stappen ter optimalisatie van de tool, kunnen we de tool in de praktijk gaan brengen.

“we hebben een tool weten te ontwikkelen die representatief is voor de talentontwikkelingsketen in de popmuziek”

In het afgelopen halfjaar is de ketentafel onder andere bezig geweest met het testen en optimaliseren van een testtool om daarmee de carrièrefase van een artiest te bepalen. Daarvoor hebben we uitvoerig getest onder een zo divers mogelijke groep aan popmuziekprofessionals die over genoeg data van een artiest beschikken om de tool te kunnen testen. Denk daarbij aan boekers, managers, platenmaatschappijen, en natuurlijk ook uitvoerende artiesten en muzikanten zelf.

In totaal is de tool op ongeveer vijftig casussen getest. Het grootste deel van deze artiesten ontving een correcte fase-indeling. Bij de artiesten waarbij dit niet gebeurde, lag dit vaak aan een verschil in genres, jaren aan inactiviteit van een artiest (bijvoorbeeld bij een reünie) of aan een te vage fase-definitie. Met verschillende aanpassingen, in bijvoorbeeld verwoording van presentatie en vraagstelling, maar ook met aanpassingen in de verhoudingen van de tool, hebben we een tool weten te ontwikkelen die representatief is voor de talentontwikkelingsketen in de popmuziek.

Nu de tool richting de eindfase gaat, focussen we ons op de laatste grote opgave om fair pay in het livecircuit voor popmuzikanten te bereiken: de financiering. We hopen hier binnenkort een update over te kunnen geven.

a

Magazine made for you.