Ketentafel Popmusici

Passende honoraria voor popmusici in het live-circuit

Doel: 

Ontwikkelen van een honorariumrichtlijn voor optredende muzikanten bij poppodia en -festivals met hulpmiddelen voor toepassing in de praktijk.

Soort activiteit:

Zo’n 12 vertegenwoordigers van muzikanten, podia en festivals, boekingskantoren en artiestenmanagement gaan een jaar lang met elkaar aan de slag het werk met onderzoek, maken analyses en ontwikkelen producten.

Looptijd:

Februari 2022 – April 2024

 

Samenwerkingspartners:

Creatieve coalitie, BAM! Popauteurs, Kunstenbond/Ntb, VNPF, onderzoeksbureau Berenschot.

De ketentafel graphic kun je op de desktop en tablet bekijken.

De ketentafel Popmusici buigt zich over de eerlijke beloning van musici die optreden bij podia en festivals. Thema’s die aan de orde komen zijn transparantie in de budgettering van kosten en opbrengsten van zalen, festivals en liveacts. Liveacts zijn zelfstandige muzikanten, maar ook (sessie)muzikanten die worden ingehuurd door een hoofdartiest. Voor het bepalen van passende gages zijn criteria nodig die popmusici ‘inschalen’ naar de mate waarin zijn gevorderd zijn van amateur tot gearriveerd professional. De deelnemers van de ketentafel ontwikkelen deze criteria en bouwen een rekenmodel. Dit model wordt vertaald naar een hulpmiddel voor het bepalen van passende tarieven in de praktijk. Adviesbureau Berenschot ondersteunt de ketentafel bij het ontwikkelen van producten, gefinancierd door fairPACCT.

De ketentafel Popmusici is nog steeds koploper in het programma. De tafel bestaat sinds februari 2022 en werkte aan transparantie in kostencalculaties en verdienmodellen, objectieve criteria voor loopbaanfasen en definitie van varianten in de beroepspraktijk. Het eerste doel was om te komen tot een onderbouwde en goed toepasbare honorariumrichtlijn. Voor deze richtlijn heeft de ketentafel zelf de bouwstenen ontwikkeld. Met hulp van Bureau Berenschot zijn deze bouwstenen begin 2023 vertaald naar een concreet hulpmiddel voor toepassing in de praktijk, dat is getoetst bij betrokkenen en deskundigen. Vanaf het voorjaar van 2023 is de Ketentafel doende met de implementatie.

Ontwikkeling carrièrefase-tool

Met inzet van de VNPF en de Popcoalitie is het programma geïntroduceerd in een panelgesprek op ESNS22, in januari 2022. Centraal thema: verbetering van gages voor liveoptredens. Vervolgens is een ketentafel samengesteld met vertegenwoordigers van podia, festivals, musici, management en bookers. Op 24 februari 2022 kwam de groep voor het eerst bij elkaar waarbij over en weer veel commitment werd uitgesproken om een concreet resultaat te boeken; in essentie het realiseren van een geaccepteerde en goed onderbouwde honorariumrichtlijn. Onderdeel daarvan is het ontwerpen van een methodiek voor het definiëren van de fase van vak-volwassenheid van de muzikant. Deze is in juli 2023 afgerond en wordt in het najaar van 2023 extern gepubliceerd.

Onderzoeksrapport ‘De kloof tussen inzet en inkomsten van popmuzikanten’

Voor een presentatie van (en gesprek over) de tussenstand verzorgden leden van de ketentafel een sessie bij het Congres Podia|Festivals|Evenementen op 19 september 2022 in TivoliVredenburg.

Op ESNS23 in januari 2023 presenteerde de ketentafel, na een jaar onderling overleg, een analyse van de inkomenskloof tussen de actuele gages en een passend en eerlijk honorarium (fair pay) voor popmuzikanten. Dit gebeurde in het panel Faire Gages in de Popsector met fairPACCT programmamanager Noud van de Rhee, Pien Feith van Friendly Fire B.V., Rita Zipora van BAM! Popauteurs, Jolanda Beyer van Patronaat en Will Maas namens Kunstenbond, onder leiding van moderator Oscar Kocken. Conclusie van de analyse: per jaar is er € 7,8 miljoen méér nodig voor fair pay. De analyse en het bijbehorende rapport, De kloof tussen inzet en inkomsten van popmuzikanten, werden uitgevoerd door adviesbureau Berenschot. Staatssecretaris Gunay Uslu nam ter afsluiting van het panel het rapport in ontvangst.

Het startdossier omvat het proces van het opstarten van de ketentafel. Daarnaast biedt het inzicht in relevante onderzoeken, regelingen, ontwikkelingen, partijen, arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden binnen de deelsector.

Deelnemers aan deze ketentafel zijn onder meer BAM! Popauteurs, Kunstenbond/Ntb, Berenschot, Popronde, Paard, Patronaat, Paradiso, Motel, Friendly Fire.

De doelennotitie omvat de beoogde doelen van de ketentafel met betrekking tot praktijkinstrumenten, draagvlak en communicatie, implementatie en borging en handhaving. 

Bij de te maken praktijkinstrumenten door de ketentafel kan gedacht worden aan goede voorbeelden, begrippenkader (met definities), handleiding, honorariumrichtlijn, voorstellen voor (collectieve) afspraken.

De ketentafel popmusici presenteerde op ESNS 2023 een analyse van de inkomenskloof tussen de actuele gages en een passend en eerlijk honorarium (fair pay) voor popmuzikanten.

Houd deze pagina in de gaten voor meer te verschijnen praktijkinstrumenten van de ketentafel Popmusici, waaronder de carrièretool en het implementatieplan. 

Op de hoogte blijven?

Wil je graag op de hoogte blijven van alle stappen die er binnen het programma worden gezet richting betere arbeidsvoorwaarden en collectieve afspraken? Meld je hier aan voor de fairPACCT nieuwsbrief. Bekijk hier de eerdere edities van onze nieuwsbrief.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
a

Magazine made for you.