Ketentafel Popmusici op ESNS24: wat zijn de mogelijkheden voor structurele bekostiging van fair pay voor popmuzikanten?

Foto: Ronnie Zeemering

Ook dit jaar, op 19 januari, was de ketentafel Popmusici weer aanwezig bij Eurosonic Noorderslag (ESNS). In het panel ‘Fair pay op de VNPF-podia, de volgende stap’ gingen fairPACCT programmamanager Noud van de Rhee, Jolanda Beyer van Patronaat, Rita Zipora van BAM! Popauteurs, Pien Feith van Friendly Fire onder leiding van Bastiaan Vinkenburg (Berenschot) in gesprek over de zoektocht naar structurele middelen om fair pay mogelijk te maken voor popmuzikanten.

Verkenning van extra inkomstenbronnen

Vorig jaar, op ESNS23, presenteerde de ketentafel Popmusici nog een analyse van de inkomenskloof tussen de actuele gages en een passend en eerlijk honorarium voor popmuzikanten. Uit deze analyse kwam naar voren dat er per jaar € 7,8 miljoen méér nodig is om fair pay te realiseren voor popmuzikanten aangesloten bij VNPF-podia. De analyse en het bijbehorende rapport, De kloof tussen inzet en inkomsten van popmuzikanten, werden uitgevoerd door adviesbureau Berenschot. In deze tarieventabel, welke onderdeel is van het adviesrapport, is te zien wat fair pay gages inhouden. Hierna was het de taak aan de ketentafel om de volgende vraag te beantwoorden: hoe kan die € 7,8 miljoen structureel bekostigd worden? En: wie gaat die € 7,8 miljoen structureel bekostigen? De hierop volgende verkenning van extra inkomstenbronnen werd op ESNS24 uiteengezet. Er is zoal verkend wat de mogelijkheden zijn rondom giften, het Nationaal Podium Plan én opslag op tickets via de servicekosten. Ook de budgetten van private fondsen, gemeenten en het ministerie van OCW zijn onder de loep genomen. De vraag ‘Hoe kan die € 7,8 miljoen structureel bekostigd worden?’ is vooralsnog onbeantwoord gebleven, maar de ketentafel Popmusici is vastberaden de verkenning voort te zetten.

Plannen voor testfase Rekentool Popmusici

Naast de resultaten van de verkenning presenteerde de ketentafel Popmusici ook de Rekentool Popmusici. Met de Rekentool Popmusici kan door middel van 11 objectieve criteria worden bepaald tot welke carrièrefase een artiest of act behoort: starting, upcoming, developing, mid-career, arrived. Gebaseerd op de betreffende carrièrefase waarin een artiest of act zich bevindt, wordt aangegeven welke gage minimaal bij een live-optreden op een podium hoort. De Rekentool Popmusici is klaar en al in gebruik! Het streven van de ketentafel is om een proefperiode te starten waarbij de rekentool wordt toegepast door poppodia; de Fair Pop Pilot. Zo leren niet alleen werkenden, maar ook werkverleners, de rekentool te hanteren in de praktijk en kunnen diverse administratieve aspecten worden getest. Een belangrijke stap in de implementatie. 

Lees in de ESNS-powerpoint meer over de Fair Pop Pilot.

a

Magazine made for you.