Nieuwe ketentafel Filmfestivals van start

Foto: fairPACCT

Op 2 februari is de nieuwe ketentafel Filmfestivals gestart. Het is de bedoeling om snel concrete fair pay praktijkinstrumenten voor deze categorie organisaties te maken. Te beginnen met een salarisgebouw en een regeling voor secundaire arbeidsvoorwaarden inclusief een leidraad veilig en gezond werken. Het gaat tevens om de bepaling van een zzp-opslagpercentage. 

Financiering van filmfestivals

Er zijn in ons land ongeveer 115 filmfestivals. Vier daarvan worden meerjarig gesubsidieerd door OCW. Het Filmfonds verleent twee (per 2025 zeven) meerjarige en tien projectsubsidies. De overige filmfestivals zijn voor hun financiën afhankelijk van gemeenten, provincies e.a. Zeven grotere filmfestivals gelden als fair pay initiatiefnemers. Zij hebben samen Bureau Berenschot in de arm genomen. Zo is in 2023 een benchmark met een aantal cao’s gedaan, gelet op functies en beloningen. Ook is het arbeidsvoorwaardenbeleid bekeken. Het geheel is afgerond met een advies, met name over salarissen, werkdrukvermindering en ontwikkelingsmogelijkheden.

Samenstelling van de ketentafel

De ketentafel gaat nu aan de slag met de uitwerking van het adviesrapport van Bureau Berenschot. Vertegenwoordigers van Cinekid, International Documentary Filmfestival Amsterdam/IDFA, Nederlands Film Festival/NFF en Kaboom Animation Festival zijn aangesloten. Mede op voorstel van de Creatieve Coalitie zijn ook werkenden vanuit andere filmfestivals aangesloten. Ook de Kunstenbond neemt deel. Doreen Boonekamp is voorzitter: relevant in verband met de afstemming met de ketentafel Film/AV, waarvan zij eveneens voorzitter is.

a

Magazine made for you.