Ketentafel Ontwerpers

Verstevigen van de arbeidsmarktpositie van beginnende ontwerpers, met nadruk op inkomen

Doel: 

Ontwikkelen van tools die beginnende ontwerpers helpen bij het bepalen én realiseren van een passende beloning.

 

Soort activiteit:

In aanloop naar de start in november is een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van ontwerpers, bureaus, beroepsorganisaties en opleidingen aan de slag met een verkenning om focus en afbakening aan te brengen en zo te komen tot een goede aanpak.

Looptijd:

Juni 2022 – Februari 2023 


Samenwerkingspartners:

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, BNO, 1m2 Collective, zelfstandige ontwerpers, ontwerpbureaus, Hogeschool Rotterdam, Federatie Creatieve Industrie en tijdelijk onderzoekers van Social Finance Matters (Martijn Arnoldus) en Afdeling Buitengewone Zaken.

De ketentafel graphic kun je op de desktop en tablet bekijken.

De ketentafel graphic is in ontwikkeling.

Blijf op de hoogte van het nieuws, de laatste updates en belangrijke mededelingen over de ketentafel Ontwerpers.

In samenwerking met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is verkend in welke vorm een ketentafel voor de ontwerpsector vorm kan krijgen. Omdat in deze samenwerking weliswaar veel kennis beschikbaar is van het gesubsidieerde en voornamelijk culturele deel van de sector, en minder de commerciële praktijk, is gekozen voor een voorfase waarin door onderzoeker Martijn Arnoldus van Social Finance Matters factsheets over regelgeving, tariefopbouw en beroepspraktijken werden opgesteld. Onder de titel “Ontwerp je eigen tarief” zijn de factsheets gepresenteerd tijdens een sessie van het Stimuleringsfonds op de Dutch Design Week. Zij vormen het uitgangspunt voor verdere stappen.

Voorbereidend onderzoek voor opstart ketentafel

Bij de verkennende fase is een begeleidingscommissie ingericht die tweemaal bijeenkwam. Deze commissie is samengesteld uit zelfstandig ontwerpers, bureaus, opdrachtgevers, onderwijs en branchedeskundigen en heeft de potentie (en ambitie) om uit te groeien tot een ketentafel. De opgeleverde factsheets worden goed ontvangen en blijken een bruikbaar vertrekpunt voor het vervolg. De begeleidingscommissie adviseerde de ketentafel aanpak in te richten als een ontwerpproces. Dat advies is ter harte genomen en vertaald naar een opdracht aan social design bureau Afdeling Buitengewone Zaken (A/BZ) uit Rotterdam. A/BZ ontwikkelde drie prototypen voor mogelijke praktijkinstrumenten en verzorgde hieromheen een workshop met zo’n 25 (veelal beginnende) ontwerpers op de Dutch Design Week (DDW). De input van deze sessie, aangevuld met interviews op locatie tijdens de DDW wordt uitgewerkt in een concrete aanpak voor de ketentafel. Naast het Stimuleringsfonds zal ook de expertise van BNO, de beroepsorganisatie voor ontwerpers, een belangrijke plek krijgen in de aanpak.

Het startdossier omvat het proces van het opstarten van de ketentafel. Daarnaast biedt het inzicht in relevante onderzoeken, regelingen, ontwikkelingen, partijen, arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden binnen de deelsector.

 

Startdossier nog niet beschikbaar

Deelnemers aan de begeleidingscommissie met het oog op deze ketentafel zijn onder meer Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, BNO, 1m2 Collective, zelfstandige ontwerpers, ontwerpbureaus, Hogeschool Rotterdam, Federatie Creatieve Industrie, Social Finance Matters (Martijn Arnoldus) en Afdeling Buitengewone Zaken.

De doelennotitie omvat de beoogde doelen van de ketentafel met betrekking tot praktijkinstrumenten, draagvlak en communicatie, implementatie en borging en handhaving.

 

Doelennotitie nog niet beschikbaar

Bij de te maken praktijkinstrumenten door de ketentafel kan gedacht worden aan goede voorbeelden, begrippenkader (met definities), handleiding, honorariumrichtlijn, voorstellen voor (collectieve) afspraken.

Houd deze pagina in de gaten voor te verschijnen praktijkinstrumenten van de ketentafel Ontwerpers

Op de hoogte blijven?

Wil je graag op de hoogte blijven van alle stappen die er binnen het programma worden gezet richting betere arbeidsvoorwaarden en collectieve afspraken? Meld je hier aan voor de fairPACCT nieuwsbrief. Bekijk hier de eerdere edities van onze nieuwsbrief.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
a

Magazine made for you.