Ketentafel Freelance Klassieke Musici doet onderzoek naar urenbesteding muzikanten

Foto: Pixabay

De ketentafel Freelance Klassieke Musici voert onderzoek uit naar de urenbesteding van muzikanten uit de deelsector. Het onderzoek moet uiteindelijk helpen bij het ontwikkelen van een honoreringsrichtlijn. Ketentafeldeelnemers Lonneke van Straalen en Danna Paternotte, beiden werkzaam bij rebellencollectief Pynarello en beiden violist, vertellen meer over het proces:

Een honoreringsrichtlijn in het vooruitzicht

Als werkgroep van Pynarello zijn wij betrokken bij de ketentafel Freelance Klassieke Musici. Daarin hebben wij eigenlijk een dubbele rol, namelijk als werkverlener en als freelance musici. De werkgroep van Pynarello bestaat uit zes musici, waarvan 4 freelancers.

Wij denken graag mee over eerlijke tarieven en streven vooral naar een gezamenlijk en helder stappenplan om dit te kunnen bereiken. Een duidelijke honoreringsrichtlijn zou bijvoorbeeld kunnen helpen voor werkenden en werkgevers/opdrachtgevers, net zoals in de sector beeldende kunst wordt gebruikt. De eerste stappen om een richtlijn te kunnen ontwikkelen, zijn gezet.

“De eerste stappen om een richtlijn te kunnen ontwikkelen, zijn gezet”

Oproep aan freelance musici: hoe ziet de beroepspraktijk eruit?

Namens de ketentafel is een oproep gedaan aan freelance klassieke musici om hun urenbesteding voor de maand maart te noteren in een urentabel. In de tabel wordt rekening gehouden met de volgende activiteiten: repeteren, optreden, reistijd, opbouwtijd, wachttijd, administratie, opleiding en scholing, opdrachtwerving, marketing en promotie, conceptontwikkeling voorstelling, onderhoud instrument en het bijhouden van instrumentele vaardigheden. Zo wordt duidelijk hoe de beroepspraktijk van freelance klassieke musici eruitziet. Hoeveel tijd gaat er daadwerkelijk in concerten en optredens zitten?

En: welk honorarium moet hier tegenover staan om tot fair pay te komen?  Hiervoor worden op dit moment verschillende, relevante cao’s geanalyseerd. 

a

Magazine made for you.