Ketentafel Kunstprofessionals in Cultuureducatie en Amateurkunst

Passende tarieven en goede voorwaarden in de kunsteducatie

Doel: 

Ontwikkelen van een honorariumrichtlijn voor de inzet van zelfstandige kunstprofessionals in cultuureducatie en amateurkunst, buiten het cao-domein.

Soort activiteit:

Ongeveer 24 vertegenwoordigers van zzp-kunstprofessionals en hun opdrachtgevers gaan gedurende een jaar in gesprek en ontwikkelen samen een beloningsrichtlijn met hulpmiddelen voor toepassing in de praktijk.

Looptijd:

Juni 2022 – December 2023


Samenwerkingspartners:

LKCA, Kunstenbond (Creatieve Coalitie), Beroepsvereniging Muziek, EGTA, NVZ, PvFM, Koornetwerk, KNMO, Raad van 12/Cultuurzaam, Kleinkunstig, Dansbelang NBDO, BvOI, VLS en VONKC

De ketentafel graphic kun je op de desktop en tablet bekijken.

De cao Kunsteducatie dekt een groot deel van de arbeidsrelaties binnen kunsteducatie en amateurkunst af. In de laatste editie is zelfs een koppeling gemaakt naar digiPACCT, waar een rekentool is geplaatst die zzp-tarieven berekent voor docenten die in opdracht werken. Tegelijk is hiermee zeker niet de gehele sector afgedekt, in tegendeel. Veel docenten en andere professionals werken in opdracht van particulieren of partijen die niet aan deze cao gebonden zijn. Voor een passende beloning is een goed tarief de basis, maar minstens even belangrijk is de vraag welke inzet wel en welke niet wordt betaald. Kan bijvoorbeeld tijd voor reizen en voorbereiding ook in rekening worden gebracht? En zo ja, hoe bepaal je dan de totale omvang van je inzet? Met deze vraagstukken gaat de ketentafel aan de slag. Bertien Minco, sectordeskundige en zelfstandig adviseur, is aangesteld als onafhankelijk voorzitter.

Ketentafel buigt zich over arbeidsmarktagenda

In goede samenwerking met LKCA is de voorbereiding van deze ketentafel opgestart. Er moesten keuzes worden gemaakt om de doelgroep af te bakenen en de focus op het thema scherp te krijgen. Het verkennende arbeidsmarktonderzoek van HTH Research was daarbij behulpzaam. Ook werd onder meer door LKCA en Platform ACCT al langer gewerkt aan een arbeidsmarktagenda voor de sector. Elementen uit deze agenda zijn overgezet naar de ketentafel. Vervolgens zijn in goed overleg met de Creatieve Coalitie en LKCA partijen benaderd om deel te nemen. De ketentafel is op 9 juni 2022 voor een startsessie bijeengeweest.

Afbakening vertegenwoordigers ketentafel

Veel tijd is gestoken in het vinden van de juiste vertegenwoordigingen die volgen uit de afbakening van de thematiek. Zoals gezegd: deze afbakening betekent dat de tafel zich niet richt op het door de cao Kunsteducatie gereguleerde deel van de sector en ook niet op de beroepspraktijk waarbij particulieren opdrachtgever zijn. De tafel richt zich wel op het grote, informele en minder zichtbare veld daartussenin waarbij opdrachtgevers bijvoorbeeld te vinden zijn in het sociale domein en bij private aanbieders voor kunsteducatie en binnen schoolse projecten. Bemiddelaars en docenten zijn goed vertegenwoordigd aan tafel. Waar nodig maakt de ketentafel gebruik van onafhankelijk onderzoek door bureau Social Finance Matters.

Het startdossier omvat het proces van het opstarten van de ketentafel. Daarnaast biedt het inzicht in relevante onderzoeken, regelingen, ontwikkelingen, partijen, arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden binnen de deelsector.

Samenwerkingspartners voor deze ketentafel zijn onder meer LKCA, Kunstenbond (Creatieve Coalitie), Beroepsvereniging Muziek, EGTA, NVZ, PvFM, Koornetwerk, KNMO, Raad van 12/Cultuurzaam, Kleinkunstig, Dansbelang NBDO, BvOI, VLS en VONKC.

De doelennotitie omvat de beoogde doelen van de ketentafel met betrekking tot praktijkinstrumenten, draagvlak en communicatie, implementatie en borging en handhaving.

Bij de te maken praktijkinstrumenten door de ketentafel kan gedacht worden aan goede voorbeelden, begrippenkader (met definities), handleiding, honorariumrichtlijn, voorstellen voor (collectieve) afspraken.

Onderzoeksbureau Social Finance Matters heeft in opdracht van de ketentafel Kunstprofessionals in Cultuureducatie en Amateurkunst een referentiekader opgesteld van bestaande cao’s en tariefrichtlijnen. Zo werd inzicht verkregen in de functies, inschalingen en gehanteerde uurbedragen voor deze en vergelijkbare groepen in bestaande cao’s en tariefrichtlijnen.

Houd deze pagina in de gaten voor te verschijnen praktijkinstrumenten van de ketentafel Kunstprofessionals in Cultuureducatie en Amateurkunst, waaronder de tarievenrichtlijnen voor de diverse beroepspraktijken.

Op de hoogte blijven?

Wil je graag op de hoogte blijven van alle stappen die er binnen het programma worden gezet richting betere arbeidsvoorwaarden en collectieve afspraken? Meld je hier aan voor de fairPACCT nieuwsbrief. Bekijk hier de eerdere edities van onze nieuwsbrief.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
a

Magazine made for you.