Ketentafel Freelance Klassieke Musici

 Passende tarieven voor freelance musici in het klassieke genre

Doel: 

Ontwikkelen van een tariefrichtlijn voor freelance musici in het klassieke genre, buiten het cao-domein

Soort activiteit:

Zo’n 12 vertegenwoordigers uit kringen van musici, orkest- en ensembleorganisaties, programmeurs, muzikale projecten en festivals werken gedurende een jaar aan het ontwikkelen van een tariefrichtlijn. Zij doen met hulp van het fairPACCT programma onderzoek, maken analyses en ontwikkelen concrete producten voor toepassing in de praktijk.

Looptijd:

Juni 2022 – April 2024

 

Samenwerkingspartners:

Platform voor Freelance Musici, Kunstenbond/Ntb, diverse directies/programmeurs van podia, festivals, ensembles, orkesten en koren

De ketentafel graphic kun je op de desktop en tablet bekijken.

In de wereld van de klassieke muziek bestaan cao’s voor de grote symfonieorkesten (inclusief de cao Remplaçanten Nederlandse Orkesten) en sinds kort ook voor de muziekensembles. Deze arbeidsvoorwaarden zijn een goede norm voor het niveau van arbeidsvoorwaarden voor musici in loondienst en freelancers die in opdracht van deze organisaties werken. Buiten deze door cao’s gereguleerde inzet bestaat een omvangrijke beroepspraktijk voor freelance musici die minder zichtbaar is. Zo worden musici bijvoorbeeld projectmatig ingehuurd voor koorbegeleiding, een projectorkest, een solo-optreden bij een evenement of een festival al dan niet met een ensemble. De vergoeding die musici voor deze optredens (en voorbereiding met bijkomende werkzaamheden) ontvangen kent geen eenduidige referentie. De deelnemers van de ketentafel willen hier graag in voorzien en werken aan een honorariumrichtlijn die door musici en hun opdrachtgevers in de praktijk kan worden gehanteerd.

Zoektocht naar juiste vertegenwoordiging van omvangrijke deelsector

Bij de ontwikkeling van deze ketentafel ontstond vanuit het programma een goede samenwerking met het Platform voor Freelance Musici (PvFM, onderdeel van de Creatieve Coalitie). Vanaf maart 2022 zijn gesprekken gevoerd over de opgave en de aanpak. Daarbij is vooral een vraagstuk welke partijen bepaalde groepen van werkverleners of opdrachtgevers kunnen vertegenwoordigen. Opdrachtgevers zijn een mix van onder meer particulieren, projectorganisaties, podia in diverse soorten en maten en commerciële producenten (festivals, muziekproducties). Hoewel deze beroepspraktijk behoorlijk omvangrijk is, lijken vertegenwoordigende koepels van werkverleners of organisaties vrijwel afwezig. Dit vraagt om een creatieve aanpak waarbij gezaghebbende en deskundige opinieleiders uit de deelsector in de ketentafel worden opgenomen. Een eerste bijeenkomst in juni 2022 leverde een volle overlegtafel op met een brede en enthousiaste samenstelling. De groep heeft zich als doel gesteld om te komen tot een goed onderbouwde en praktisch te hanteren tariefrichtlijn. Hierbij maakt de ketentafel gebruik van onafhankelijke onderzoekers van de bureaus Knyfe en Berenschot.

Voor- en achtergrondonderzoeken brengen doorgaans de huidige stand van zaken binnen een deelsector in kaart. Deze onderzoeken, die worden uitgevoerd in opdracht van Platform ACCT, vormen de leidraad bij het bepalen van de meeste urgente zaken van de ketentafel.

Het startdossier omvat het proces van het opstarten van de ketentafel. Daarnaast biedt het inzicht in relevante onderzoeken, regelingen, ontwikkelingen, partijen, arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden binnen de deelsector. 

Deelnemers aan deze ketentafel zijn onder meer Platform voor Freelance Musici, Kunstenbond/Ntb, diverse directies/programmeurs van podia, festivals, ensembles, orkesten en koren.

De doelennotitie omvat de beoogde doelen van de ketentafel met betrekking tot praktijkinstrumenten, draagvlak en communicatie, implementatie en borging en handhaving.

Bij de te maken praktijkinstrumenten door de ketentafel kan gedacht worden aan goede voorbeelden, begrippenkader (met definities), handleiding, honorariumrichtlijn, voorstellen voor (collectieve) afspraken.

Op de hoogte blijven?

Wil je graag op de hoogte blijven van alle stappen die er binnen het programma worden gezet richting betere arbeidsvoorwaarden en collectieve afspraken? Meld je hier aan voor de fairPACCT nieuwsbrief. Bekijk hier de eerdere edities van onze nieuwsbrief.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
a

Magazine made for you.