Ketentafel Fotografie

Fair practice voor toegepaste fotografie in culturele sector.

Doel: 

Opstellen van een handreiking tariefopbouw.
Maken van een document over best practices.
Vervaardigen van een tool voor tarieven en auteursrechtelijke) licenties met als start het werkveld van cultuur incl. evenementen.

 

Soort activiteit:

Zo’n 22 vertegenwoordigers uit de kringen van werkenden, werkverleners, intermediairs, vakopleidingen en kennisinstituten gaan een jaar lang met elkaar aan de slag met onderzoek, het maken van analyses en het ontwikkelen van producten.

Looptijd:

Mei 2023 – Juli 2024


Samenwerkingspartners:

Dutch Photographers/DuPho; fotografen voor cultuur algemeen en/of gespecialiseerd in genres als theater, muziek etc.; werkverleners vanuit podia, podiumkunstgezelschappen, festivals, musea, presentatie-instellingen beeldende kunst/fotografie, (foto-)archieven e.a.; 2 agenten; 3 vakopleidingen/ deskundigen.

De ketentafel graphic kun je op de desktop en tablet bekijken.

De ketentafel graphic is in ontwikkeling.

De in het verleden bestaande beschermende tariefrichtlijnen voor professionele fotografen waren lange tijd niet toegestaan. Met het oog op de versoepeling vanaf februari 2023 is er vooronderzoek naar de fair pay situatie gedaan in opdracht van DuPho en fairPACCT. In augustus 2022 verscheen op basis daarvan het rapport ‘Fotografen en knelpunten in arbeidsvoorwaarden en werkomstandig-heden, Een verkenning.’ van HTH Research. Belangrijke conclusies waren onder andere: Fotografen hebben zorgen, werkverleners niet; Een tarievenrichtlijn biedt houvast; Auteursrechten zijn een black box; Afspraken maken in elk geval voor deelmarkten; De toekomst is ongewis, ook gelet op steeds meer hobby-fotografie.

DuPho en fairPACCT hebben besproken dat het vormen van een ketentafel nuttig is. Omdat fair pay in de (gesubsidieerde) culturele sector steeds meer de norm en deels zelfs verplicht wordt, is besloten dat de tafel zich in eerste instantie op deze deelmarkt richt. De fotografen waren meteen enthousiast en zij zijn erin geslaagd om ook een aantal bevlogen werkverleners, agenten en vakopleidingen/ deskundigen voor de ketentafel te vinden. Ruud Visschedijk, onafhankelijk adviseur en ex-directeur Nederlands Fotomuseum, is meteen vanaf het begin in mei 2023 aangetrokken als voorzitter.

Van start met Handreikingen Tariefopbouw en Auteursrecht

De ketentafel heeft in haar tweede vergadering van juli 2023 de eerste twee praktijkinstrumenten voorbereid. De programma’s van eisen zijn vastgesteld voor twee handreikingen: een over tariefopbouw en een tweede over auteursrecht

Voor- en achtergrondonderzoeken brengen doorgaans de huidige stand van zaken binnen een deelsector in kaart. Deze onderzoeken, die worden uitgevoerd in opdracht van Platform ACCT, vormen de leidraad bij het bepalen van de meeste urgente zaken van de ketentafel.

Het startdossier omvat het proces van het opstarten van de ketentafel. Daarnaast biedt het inzicht in relevante onderzoeken, regelingen, ontwikkelingen, partijen, arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden binnen de deelsector.

Deelnemers aan deze ketentafel zijn onder meer Dutch Photographers/DuPho; fotografen voor cultuur algemeen en/of gespecialiseerd in genres als theater, muziek etc.; werkverleners vanuit podia, podiumkunstgezelschappen, festivals, musea, presentatie-instellingen beeldende kunst/fotografie, (foto-)archieven e.a.; 2 agenten; 3 vakopleidingen/ deskundigen.

De doelennotitie omvat de beoogde doelen van de ketentafel met betrekking tot praktijkinstrumenten, draagvlak en communicatie, implementatie en borging en handhaving.

 

Doelennotitie nog niet beschikbaar

Bij de te maken praktijkinstrumenten door de ketentafel kan gedacht worden aan goede voorbeelden, begrippenkader (met definities), handleiding, honorariumrichtlijn, voorstellen voor (collectieve) afspraken.

Op de hoogte blijven?

Wil je graag op de hoogte blijven van alle stappen die er binnen het programma worden gezet richting betere arbeidsvoorwaarden en collectieve afspraken? Meld je hier aan voor de fairPACCT nieuwsbrief. Bekijk hier de eerdere edities van onze nieuwsbrief.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
a

Magazine made for you.