Ketentafel Film/AV

Fair practice toegepast op de filmset 

Doel: 

Ontwikkelen van praktijkinstrumenten gericht op het verbeteren van werkvoorwaarden en werkomstandigheden bij audiovisuele en filmproducties.

Soort activiteit:

Ongeveer 18 vertegenwoordigers van producenten, makers en faciliterende professionals gaan gedurende een jaar in gesprek en ontwikkelen samen praktijkinstrumenten om de Fair Practice Code te vertalen naar de praktijk. Het Filmfonds treedt op als partner bij en medefinancier van dit traject. 

Looptijd:

September 2022 – Juli 2024


Samenwerkingspartners:

DAFF, Filmfonds, NAPA, NCP, Kunstenbond Crew belangen, FNV Media & Cultuur, Fijn Weekend, NPO, DDG, DPA, Auteursbond, NCE, NSC, VCA, ACM, PNN, ACT, NAA.

De ketentafel graphic kun je op de desktop en tablet bekijken.

De keten die betrokken is bij deze deelsector is lang en complex. Op de filmset zijn vele disciplines aanwezig, zowel artistiek als ondersteunend. Daarnaast zijn beroepsgroepen aan de slag voorafgaand aan de productie en erna. Om deze productieketen heen bewegen zich ook de grote (buitenlandse) streamers, omroepen en vertoners/exploitanten met grote financiële belangen en daarmee invloed op de prijs van de arbeid in de productieketen. Nadat enige tijd terug de Fair Practice Code werd gelanceerd, toonde deze sector initiatief door een intentieverklaring op te stellen waarin de code werd vertaald naar filmsets. Met het traject van de ketentafel wordt een volgende stap gezet naar het meer concreet maken van de uitgangspunten voor passende werkvoorwaarden en -omstandigheden. Doreen Boonekamp, sectordeskundige en zelfstandig adviseur, is als onafhankelijk voorzitter van de ketentafel ingestapt.

Begrippenkader en functiegebouw als eindproduct

Met zeer gewaardeerde hulp van de Dutch Academy for Film (DAFF) is het gelukt om op 7 juni 2022 een startbijeenkomst te beleggen met ongeveer 30 vertegenwoordigers van de bedrijfskolom. Deze groep bleek gedreven om een traject te starten naar een meer concrete vertaling van de Fair Practice Code naar de werkvloer. Wederom met hulp van DAFF is samenstelling voor de ketentafel gemaakt. Primair gaat het om werkenden en werkverleners. Betrokkenen die niet aan de ketentafel plaatsnemen blijven aangesloten door zitting te nemen in een ervaringspanel. Ook komen er twee klankbordgroepen van stakeholders zoals financiers, opleidingen en wetenschapsinstanties. Doelen zijn het maken van een begrippenkader inclusief definities en een functiegebouw inclusief inschalingen en daarop gebaseerde uur- of dagtarieven. Bij het Nederlands Film Festival (NFF) op 23 september 2022 waren leden van de ketentafel te gast voor een presentatie van dit initiatief.

Afbakening deelsector

Onder leiding van Doreen Boonekamp kwamen op 15 september 2022 alle 18 beoogde vertegenwoordigers bijeen. In een constructief gesprek werd de aanpak vastgesteld met daarbij de kaders voor gespreksthema’s en doelen. Afgesproken is dat in eerste aanleg de ketentafel zich beperkt tot de productieketen, mogelijk kan daar later de exploitatie van film- en audiovisuele producties aan worden toegevoegd. Belangen van zowel zzp’ers als werknemers worden besproken, maar de focus ligt op de eerste groep. Om te komen tot praktijkinstrumenten richt de ketentafel zich op het ontwikkelen van een begrippenkader, een model voor referentiefuncties met vervolgens een daarbij passende honoreringsrichtlijn. Waar nodig maakt de ketentafel gebruik van extern juridisch advies en van onafhankelijk onderzoek door bureau Berenschot.

Het Filmfonds treedt op als partner bij en medefinancier van dit traject.

Het startdossier omvat het proces van het opstarten van de ketentafel. Daarnaast biedt het inzicht in relevante onderzoeken, regelingen, ontwikkelingen, partijen, arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden binnen de deelsector.

Deelnemers aan deze ketentafel zijn onder meer NAPA, NCP, Kunstenbond Crew belangen, FNV Media & Cultuur, Fijn Weekend, NPO, DDG, DPA, Auteursbond, NCE, NSC, VCA, ACM, PNN, ACT, NAA.

De doelennotitie omvat de beoogde doelen van de ketentafel met betrekking tot praktijkinstrumenten, draagvlak en communicatie, implementatie en borging en handhaving.

Bij de te maken praktijkinstrumenten door de ketentafel kan gedacht worden aan goede voorbeelden, begrippenkader (met definities), handleiding, honorariumrichtlijn, voorstellen voor (collectieve) afspraken.

Op de hoogte blijven?

Wil je graag op de hoogte blijven van alle stappen die er binnen het programma worden gezet richting betere arbeidsvoorwaarden en collectieve afspraken? Meld je hier aan voor de fairPACCT nieuwsbrief. Bekijk hier de eerdere edities van onze nieuwsbrief.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
a

Magazine made for you.