Ketentafel Digitale Cultuur

Fair practice voor interdisciplinaire praktijken tussen kunst en technologie

Doel: 

Ontwikkelen van een honorariumrichtlijn voor interdisciplinaire kunstpraktijken met een digitale component, met hulpmiddelen voor toepassing in de praktijk.

Soort activiteit:

Zo’n 12 vertegenwoordigers uit de kringen van werkenden, werkverleners, intermediairs, vakopleidingen en kennisinstituten gaan een jaar lang met elkaar aan de slag met onderzoek, het maken van analyses en het ontwikkelen van producten.

Looptijd:

Mei 2023 – December 2024

 

Samenwerkingspartners:

Instrument Inventors Initiative, V2_, Baltan, Creative Coding Utrecht, Highlight Festival, Sonic Acts, Fiber Festival, LIMA, Waag Society, HU, HKU en diverse zelfstandige professionals.

De ketentafel graphic kun je op de desktop en tablet bekijken.

Het blijft moeilijk om een volwaardig beeld te vormen van een rechtvaardig tarief voor interdisciplinaire praktijken en de verschillende contexten binnen de digitale cultuursector. Makers hebben vaak een interdisciplinaire praktijk tussen kunst en technologie, waarbij elk werk op zijn eigen manier wordt gepresenteerd. 

De maker ontwikkelt het werk van begin tot eind, van concept tot realisatie. Presentaties van het werk vinden plaats tijdens performance-evenementen, in tentoonstellingen of als participatieve programma’s. Vanwege de interdisciplinaire aard van het werk en de verschillende rollen die de maker daarbij vaak inneemt, bijvoorbeeld zowel die van technisch producent als die van performer, is de digitale cultuursector complex. Richtlijnen die geen onderscheid maken in verschillende soorten werk en niet inspelen op alle fasen van het werkproces zijn niet toepasbaar op deze sector. 

De deelnemers van de ketentafel ontwikkelen daarom een handleiding waarin de tariefopbouw van makers uiteen wordt gezet, inclusief richtbedragen en normering. Alle facetten van de beroepspraktijk worden daarin meegenomen.

Op 11 mei 2023 kwamen de deelnemers van de ketentafel Digitale Cultuur voor het eerst bij elkaar. Werkenden, werkverleners, intermediairs, deskundigen en vertegenwoordigers van vakopleidingen en kennisinstituten gaan aan de slag met het concretiseren van de fair practice code op het gebied van nieuwe technologieën, nieuwe media, games en het virtuele domein.

Het startdossier omvat het proces van het opstarten van de ketentafel. Daarnaast biedt het inzicht in relevante onderzoeken, regelingen, ontwikkelingen, partijen, arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden binnen de deelsector.

Deelnemers aan deze ketentafel zijn onder meer Instrument Inventors Initiative, V2_, Baltan, Creative Coding Utrecht, Highlight Festival, Sonic Acts, Fiber Festival, New Music NOW, LIMA, Waag Society, ArtEZ en diverse zelfstandige professionals.

De doelennotitie omvat de beoogde doelen van de ketentafel met betrekking tot praktijkinstrumenten, draagvlak en communicatie, implementatie en borging en handhaving.

Bij de te maken praktijkinstrumenten door de ketentafel kan gedacht worden aan goede voorbeelden, begrippenkader (met definities), handleiding, honorariumrichtlijn, voorstellen voor (collectieve) afspraken.

Op de hoogte blijven?

Wil je graag op de hoogte blijven van alle stappen die er binnen het programma worden gezet richting betere arbeidsvoorwaarden en collectieve afspraken? Meld je hier aan voor de fairPACCT nieuwsbrief. Bekijk hier de eerdere edities van onze nieuwsbrief.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
a

Magazine made for you.