Ketentafel Archeologie brengt huidige arbeidsvoorwaarden van archeologen in kaart

Foto: Alamy

Femke Tomas, onderzoeker en docent op de afdeling Archeologie aan Fontys Hogeschool, heeft namens en in samenspraak met de ketentafel Archeologie een arbeidsmarktmonitor uitgezet binnen de deelsector. Ze legt uit wat het doel is van de monitor en deelt de eerste onderzoeksresultaten met ons:

Betere arbeidsvoorwaarden voor alle archeologen

De ketentafel Archeologie van het programma fairPACCT ging van start in maart 2022. Binnen de ketentafel wordt besproken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de arbeidsvoorwaarden voor álle archeologen in Nederland goed zijn. Welke stappen moeten er gezet worden om deze bestendig te maken voor de toekomst? Hiervoor heeft de ketentafel in november-december 2022 een enquête uitgezet onder (niet)actoren binnen de archeologie. Dit om de problematiek helder te krijgen en dieper te kunnen analyseren. 

“Er ligt een duidelijke voorkeur tot het komen tot een cao”

Het vormen van een cao

De eerste resultaten van de enquête laten zien dat de problematiek door het hele werkveld herkend en gedragen wordt. Het aantal respondenten is relatief hoog en in de opmerkingen wordt het initiatief toegejuicht. Er ligt een duidelijke voorkeur tot het komen tot een cao, maar wel wordt opgemerkt dat hierbij goed in kaart gebracht dient te worden wat voor soort verschillende dienstverbanden er al zijn binnen het archeologisch werkveld. Een deel van het archeologisch werkveld valt immers al onder andere cao’s. Welke groep is daadwerkelijk met een eigen cao geholpen of past een andere vorm van vastgelegde arbeidsvoorwaarden wellicht beter? 

Cao als hulpmiddel voor kwetsbaarheid en flexibiliteit

Geïdentificeerde kwetsbare groepen zijn onder andere archeologen met een functiebeperking, de jongere generatie archeologen, maar ook de archeologen die zonder cao werkzaam zijn. Zij verdienen relatief minder, maar zijn ook minder tevreden met doorgroeimogelijkheden en het aantal arbeidsuren. Tevens geven mannelijke archeologen juist vaker aan minder te willen werken, maar zij zien deze flexibiliteit niet altijd binnen hun werk. Een cao zou in hun geval houvast kunnen bieden. 

De onderzoeksresultaten dienen als leidraad bij het verdere verloop van de ketentafel. 

a

Magazine made for you.