Ketentafel Jazz / World / Contemporary Componisten & Musici

Fair practice voor Jazz / World / Contemporary Componisten & Musici

Doel: 

Inzicht bieden niet alleen in de faire maar in de complete beroepspraktijk. Met daarin een schets van de ontwikkeling van deze muziek, de stand van de diverse onderdelen van de beroepspraktijk en de verschillende bronnen van (auteursrechtelijke) inkomsten/ verdienmodellen.

Ontwikkelen van tariefrichtlijnen voor componisten/musici in het jazz/world/contemporary genre met oog op de toekomst en verschillende bronnen van (auteursrechtelijke) inkomsten/verdienmodellen, met name: live/radio&tv/online.

 

Soort activiteit:

Zo’n 20 vertegenwoordigers uit de kringen van werkenden, werkverleners, intermediairs, rechtenorganisaties, vakopleidingen en kennisinstituten gaan een jaar lang met elkaar aan de slag met onderzoek, het maken van analyses en het ontwikkelen van producten. 

Looptijd:

April 2023 – December 2024


Samenwerkingspartners:

BIMpro, Nieuw Geneco, Kunstenbond, VNJJ, WMF, Buma/Stemra, Sena, NPP, Concertzender, Nederlands Jazz Archief en andere werkenden, bemiddelaars, omroepen, podia, festivals en vakopleidingen.

De ketentafel graphic kun je op de desktop en tablet bekijken.

De ketentafel graphic is in ontwikkeling.

De ketentafel is samengesteld uit diverse geledingen. Het gaat om componisten en (componerende) musici. Daarnaast betreft het programmerende podia en festivals. Ook enkele (online) omroepen zijn aangesloten evenals vertegenwoordigers van bemiddelaars, rechtenorganisaties, vakopleidingen en het jazzarchief.

De leden hebben unaniem geconstateerd dat er beperkte en zelfs steeds minder aandacht is voor de genres jazz/world/contemporary bij verantwoordelijke overheden, fondsen, omroepen en instellingen.
Zij vinden dat er daarin in elk geval verbetering moet komen, want dit is in sterke mate bepalend voor de verdienmogelijkheden van de werkenden:

  • Er zijn geen ensembles die een structurele OCW-rijkssubsidie ontvangen.
  • Bij het Fonds Podiumkunsten zijn er regelingen, die met meerdere muziekgenres moeten worden gedeeld, voor: tekst en compositie; maken en produceren; programmering podia en festivals; internationalisering; meerjarige subsidies festivals en producties. Op de vijf andere Rijkscultuurfondsen kan vanuit de muziek soms ook een beroep worden gedaan.
  • Het aantal gespecialiseerde podia is afgenomen, het gaat om 39 locaties inclusief diverse festivals. Wel is er een groot, veelal niet-gesubsidieerd en weinig draagkrachtig, zogeheten 3e circuit.
  • Bij de landelijke publieke omroep is NPO Radio 4 dit jaar omgedoopt tot NPO Klassiek, waardoor jazz niet of nauwelijks meer te horen is. Hiertegen is in juni 2023 een protestboek verschenen en een protestmars gehouden. Wel is er nog een digitaal themakanaal NPO Soul & Jazz met non-stop muziek.
  • Op de televisie is er geen gerichte aandacht. De componisten en musici zijn van oordeel dat gelet op de diversiteit in ons land ongeveer 25% van het NPO-muziekaanbod op radio en tv uit jazz/wereld/impro zou moeten bestaan.
  • Er is een landelijke online concertzender, tot 2009 gelinkt aan de NOS, nu een particulier initiatief. Bij de recente veiling van de etherfrequenties voor landelijke commerciële radio-omroepen is de jazz-zender Sublime buiten de boot gevallen.
  • De inkomsten uit streaming zijn gering.
  • Provinciale en lokale overheden plus omroepen aldaar voeren veelal geen specifiek beleid.
  • Het Nederlands Jazz Archief is op eigen kracht aan de slag na het verdwijnen van de overheidssteun in 2012. Eind juli 2023 is men een belactie begonnen met als doel meer vrienden en donateurs te werven.
  • Positief is de tafel over de inzet van de auteursrechtenorganisaties zoals Sena met het Nationaal Podiumplan en en Buma/Stemra met BumaCultuur plus specifiek inJazz. Maar dat gebeurt in feite met het ‘eigen’ geld van de componisten en musici, het is geen externe financiële stimulans.

Van start met integraal beeld van (inkomsten/verdienmodellen in) de sector

De ketentafel is van oordeel dat zij allereerst inzicht moet bieden in de faire én in de complete beroepspraktijk van de componisten en (componerende) musici in jazz/world/contemporary. Het gaat daarbij om een schets van de ontwikkeling van deze muziek, de stand van de diverse onderdelen van de beroepspraktijk en de verschillende bronnen van inkomsten/verdienmodellen.  

In relatie tot dit betere beeld van de inkomsten/verdienmodellen moet ook de faire betaling voor de verschillende activiteiten inclusief de auteursrechtelijke aspecten daarbinnen aandacht krijgen.

Voor- en achtergrondonderzoeken brengen doorgaans de huidige stand van zaken binnen een deelsector in kaart. Deze onderzoeken, die vaak worden uitgevoerd in opdracht van Platform ACCT, vormen de leidraad bij het bepalen van de meeste urgente zaken van de ketentafel. Voor Jazz/World/Contemporary moet dit nog worden uitgevoerd, er zijn wel al enkele algemene onderzoeken.

Het startdossier omvat het proces van het opstarten van de ketentafel. Daarnaast biedt het inzicht in relevante onderzoeken, regelingen, ontwikkelingen, partijen, arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden binnen de deelsector.

Deelnemers aan deze ketentafel zijn onder meer vertegenwoordigers vanuit BIMpro, Nieuw Geneco, Kunstenbond, VNJJ, WMF, Buma/Stemra, Sena, NPP, Concertzender, Nederlands Jazzarchief. Plus andere werkenden, bemiddelaars, omroepen, podia, festivals en vakopleidingen.

De doelennotitie omvat de beoogde doelen van de ketentafel met betrekking tot praktijkinstrumenten, draagvlak en communicatie, implementatie en borging en handhaving.

 

Doelennotitie nog niet beschikbaar

Bij de te maken praktijkinstrumenten door de ketentafel kan gedacht worden aan goede voorbeelden, begrippenkader (met definities), handleiding, honorariumrichtlijn, voorstellen voor (collectieve) afspraken. 

Houd deze pagina in de gaten voor te verschijnen praktijkinstrumenten van de ketentafel Jazz/World/Contemporary, waaronder een integraal beeld van (inkomsten/verdienmodellen in) de sector

Op de hoogte blijven?

Wil je graag op de hoogte blijven van alle stappen die er binnen het programma worden gezet richting betere arbeidsvoorwaarden en collectieve afspraken? Meld je hier aan voor de fairPACCT nieuwsbrief. Bekijk hier de eerdere edities van onze nieuwsbrief.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
a

Magazine made for you.