In de startblokken: tien concrete voorstellen voor fair pay in cultuur

Foto: Shutterstock

Je mening geven over de voorstellen met tien nieuwe praktijkinstrumenten gericht op eerlijke betaling in de culturele en creatieve sector voordat ze definitief worden? Dat kan: vanaf deze week gaat de grote consultatie van start.

Oproep door adviesraden over verdienvermogen en richtlijnen

Het verdienvermogen van werkenden in de culturele en creatieve sector blijft achter, zo constateerden de Raad voor Cultuur en de Sociaal-Economische Raad al in 2017. De raden riepen op om richtlijnen te ontwikkelen voor redelijke vergoedingen. Op basis daarvan kwam er een Arbeidsmarktagenda en ontstond de Fair Practice Code. Maar jarenlang bleef het vrij stil rond het onderdeel fair pay. Daarin komt vanaf nu verandering.

Tien voorstellen voor praktijkinstrumenten vanuit zes fairPACCT ketentafels

Deze week verschijnen er tien voorstellen voor praktijkinstrumenten vanuit zes fairPACCT ketentafels: Archeologie, Cultuur Marketing en Communicatie, Freelance Klassieke Musici, Kunstprofessionals in Cultuureducatie en Amateurkunst, Letterenorganisaties, Popmusici. Nog eens vier fair pay voorstellen van de ketentafel Film/AV zullen later in oktober verschijnen. Het online en publiekelijk beschikbaar stellen van de fair pay voorstellen is juist nu van groot belang. Naar verwachting wordt het landelijke onderzoek naar de meerkosten van fair pay door SiRM/PPMC/HTH begin november gepubliceerd. Hiermee willen we een verbinding leggen.

Consultatie later deze week van start

Meer informatie over de consultatie van de fair pay voorstellen volgt later deze week via een aparte nieuwsbrief en mailing. Ook zal op fairpacct.nl per ketentafel inzicht worden gegeven in de totstandkoming van de praktijkinstrumenten.

a

Magazine made for you.