Producent of acteur, regisseur of visagiste; iedereen spreekt straks dezelfde taal 

Foto: fairPACCT

Het creëren van een gedeelde basis waar werkenden en opdrachtgevers aan kunnen refereren bij het maken van afspraken en bij het naleven van gemaakte afspraken, staat hoog op de agenda van de ketentafel film/AV. Bijzondere aandacht ging daarom uit naar het samenstellen van een begrippenkader, dat inmiddels al meer dan 250 begrippen telt; van “aansprakelijkheid” tot “zesde en zevende dag”. Doreen Boonekamp, onafhankelijk voorzitter van de ketentafel, licht het belang van het begrippenkader toe en vertelt hoe de werkgroep aan de slag is gegaan met deze veelomvattende taak: 

Dezelfde taal leren spreken

Vanwege de doorlooptijd, complexiteit en arbeidsintensiviteit zijn er bij het productieproces van speelfilms, animatiefilms, documentaires, innovatieve mediaproducties en series veel verschillende mensen met verschillende specialismen betrokken. Deze specialismen brengen de nodige, vaak sectorspecifieke, begrippen met zich mee. Daarbij komt dat de financiering van producties projectmatig verloopt en dat nagenoeg iedereen zelfstandig werkzaam is. Dat betekent dat er voor elke productie nieuwe overeenkomsten worden gesloten en dus opnieuw moet worden onderhandeld. Op dit moment kennen begrippen vaak nog uiteenlopende interpretaties. Dat levert misverstanden en vertraging op bij de onderhandeling over (opdracht)overeenkomsten en de uitvoering van werkzaamheden. Een begrippenkader stelt werkenden, opdrachtgevers en werkgevers straks in staat om dezelfde taal te spreken en zo eenvoudiger tot eenduidige afspraken te komen. 

Saamhorigheid in de sector toegenomen

De werkgroep is gestart met een groslijst die is opgesteld aan de hand van ingebrachte begrippen inclusief omschrijvingen door alle ketentafeldeelnemers. Er is eerst een splitsing gemaakt tussen algemene begrippen en begrippen met waardering. In de eerste fase, die tot en met 23 februari loopt, focust de werkgroep op het opstellen van een algemene begrippenlijst. Ketentafeldeelnemers gaven voor dezelfde begrippen vaak verschillende omschrijvingen, deze heeft de werkgroep neutraal geherformuleerd. Op deze manier zijn de begrippen straks bruikbaar voor alle disciplines in plaats van voor één specifieke beroepsgroep. De ketentafeldeelnemers realiseren zich dat de uitkomst van de ketentafel van belang is voor de gehele deelsector. De behoefte en belangstelling voor verbetering is heel erg groot. Dat is ook merkbaar aan de energie, tijd en aandacht die alle deelnemers in dit proces steken. De samenwerking en saamhorigheid binnen de gehele audiovisuele productiesector heeft een enorme boost gekregen tijdens de coronapandemie en door de ontwikkelingen in het audiovisuele landschap. Dat is kenmerkend voor deze ketentafel.

a

Magazine made for you.