Functiehandboek, eindversie Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden én Richtlijn Starttarieven producerende letterenorganisaties af

Ontwerp: Formfest, Grafisch Geluk

Nieuwe en herijkte fair pay praktijkinstrumenten

De ketentafel Letterenorganisaties presenteerde begin december een Functiehandboek en een Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden. Nader onderzoek naar de in de Standaardregeling opgenomen zzp-tarieven zou nog volgen, gelet op andere ketentafels en cao’s. Inmiddels zijn deze zzp-tarieven opgehoogd en is de herijkte Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden beschikbaar. Deze twee fair pay praktijkinstrumenten zijn primair bedoeld voor werkenden bij literaire festivals, manifestaties en literatuur-educatieve instellingen.

Na de openbare consultatie van de afgelopen weken kan de ketentafel nu ook een derde praktijkinstrument presenteren: de Richtlijn Starttarieven voor Optredende Auteurs en (Spoken Word) Artiesten. 

VLAM21, de koepel van de producerende letterenorganisaties, becijferde onlangs desgevraagd de fair pay meerkosten op € 0,6 miljoen per jaar. Vooralsnog heeft de voormalige staatssecretaris van OCW per 2025 structureel ongeveer € 0,3 miljoen ter overbrugging van deze kloof uitgetrokken.

 

Praktijkinstrumenten:

AWVN i.s.m. FairPACCT Ketentafel Letterenorganisaties fair pay praktijkinstrument 1: ‘Functiehandboek producerende letterenorganisaties. Definitieve versie, november 2023.’

 

FairPACCT Ketentafel Letterenorganisaties fair pay praktijkinstrument 2:
‘Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden producerende letterenorganisaties: literaire festivals, manifestaties en literatuur-educatieve instellingen. Definitieve versie, december 2023.’

 

FairPACCT Ketentafel Letterenorganisaties fair pay praktijkinstrument 3: ‘Richtlijn Starttarieven optredende auteurs en (spoken word) artiesten. December 2023.’

 

 

a

Magazine made for you.