Fair pay praktijkinstrumenten: Gages voor optredende popmusici in vijf carrièrefases en Rekentool bepaling carrièrefase

Ontwerp: Formfest, Grafisch Geluk

Fair pay praktijkinstrumenten

De ketentafel Popmusici blijft na de recente openbare consultatie bij de hoogte van de fair pay gages voor optredende musici zoals opgenomen in het rapport ‘De kloof tussen inzet en inkomsten van popmuzikanten’ van januari 2023. De voorts daarin per carrièrefase opgenomen sociaal minimum gages dienen als bodem voor de honorering. In het rapport worden vijf carrièrefases onderscheiden met elk een eigen gage-hoogte: 0/Starting up, 1/Upcoming, 2/Developing, 3/Mid-career, 4/Arrived. De daarbij ontwikkelde online Rekentool kent 11 objectieve criteria waarmee kan worden bepaald tot welke fase een artiest/act moet worden gerekend en welke gage daarbij hoort. 

 

Praktijkinstrumenten:

Berenschot i.s.m. Ketentafel Popmusici fair pay praktijkinstrument 1:
‘De kloof tussen inzet en inkomsten van popmuzikanten. Definitieve versie, Januari 2023.’

 

Bijlage 1 bij fair pay praktijkinstrument 1, Berenschot i.s.m. Ketentafel:
‘Tabel met sociaal minimum en fair pay gages optredende popmusici in 5 carrièrefases.
Definitieve versie. Januari 2023.’

 

Ipsis i.s.m. Ketentafel Popmusici fair pay praktijkinstrument 2:
‘Online Rekentool bepaling carrièrefase popmusici. Definitieve versie, November 2023.’

 

Terugblik op consultatie

Er is opgemerkt dat het regelmatig zal voorkomen dat een act/artiest lang in een lage carrièrefase blijft hangen. Als antwoord geldt dat de fair pay praktijkinstrumenten niet bedoeld zijn voor de ontwikkeling van carrièrepaden. De vraag is gesteld waarom het gaat om de carrièrebepaling van een act/artiest en niet om die van afzonderlijke sessiemuzikanten. De ketentafel heeft eerder na rijp beraad besloten dat de act/artiest leidend is bij de toepassing van de fair pay praktijkinstrumenten. Voorts is gevraagd hoe moet worden gehandeld ten aanzien van de carrièrebepaling van acts/artiesten die onder een andere naam verder gaan of een eigen solo-carrière beginnen e.d. De ketentafel heeft eerder ervoor gekozen dat de rekentool in deze gevallen de popmusici beschouwt als nieuwe optredenden. Voorts is verzocht of er een maximum is aan het aantal bandleden die meegerekend mogen worden. De ketentafel baseert zich op het rapport over de kloof, dat spreekt over maximaal vier personen. Er waren voorts enkele technische vragen over de tool die verwerkt worden zoals de download van de uitslag.

Vooruitblik op extra activiteiten

Het structurele extra geld voor de meerkosten in de carrièrefases 1 en 2 is € 3,1 miljoen ten behoeve van gages op een sociaal minimum niveau of € 7,8 miljoen voor fair pay tarieven. Deze bedragen zijn volgens het Berenschot-rapport over de kloof niet op te brengen binnen de popsector zelf of uit hogere publieksinkomsten. Zonder extra inkomensondersteuning of financiële impulsen is betere betaling voor de meeste popmuzikanten naar de mening van dit bureau onhaalbaar. FairPACCT heeft vervolgens een gedetailleerd plaatje gemaakt van alle onderscheiden uitgaven en inkomsten bij de VNPF-podia, de subsidies van met name gemeenten en het Fonds Podiumkunsten plus de (ad hoc) bijdragen van private fondsen. De ketentafel meent mede op basis daarvan dat oplossing vanaf de cultuurnotaperiode 2025-2028 gevonden zou kunnen worden in een combinatie van nieuwe geldmiddelen. Het betreft de verhoging van de servicekosten bij ticketverkoop van alle popconcerten gematcht met extra rijksubsidie b.v. via het Fonds Podiumkunsten. Hiervoor is onlangs een haalbaarheidsstudie gedaan, die de ketentafel nog moet beoordelen. Om nu geen tijd te verliezen is zij ook doende met planvorming voor een fair pay pilot in 2024 bij vijf poppodia met inzet van de Rekentool en met financiële hulp van een privaat cultuurfonds. Uiterlijk tijdens Eurosonic Noorderslag in januari 2024 zal de ketentafel haar conclusies delen.

a

Magazine made for you.